Ερώτηση Σταμπουλή για τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού αιμοδοτών.

Ερώτηση Σταμπουλή για τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού αιμοδοτών.

Προς τον Υπουργό Υγείας απευθύνονται βουλές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και η κ. Σταμπουλή για τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού αιμοδοτών

H ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας, ως κοινωνική στάση και συνειδητή συμπεριφορά, η εφαρμογή – εκ μέρους των αρμοδίων αρχών – αποτελεσματικών μέτρων επιλογής αιμοδότη καθώς και η εφαρμογή των βέλτιστων τεχνικών εργαστηριακού ελέγχου του προσφερόμενου αίματος, αποτελούν τους πυλώνες των συστημάτων αιμοδοσίας στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα.

Κατά την δεκαετία του 1980, εξαιτίας της επιδημίας του, μέχρι τότε άγνωστου, ιού ΗΙV, τα εθνικά συστήματα αιμοδοσίας διεθνώς, προσπαθώντας να απαντήσουν στα προβλήματα και στον πανικό που προκαλούσε η νέα, άγνωστη και πολύ επικίνδυνη ασθένεια, προχώρησαν στον απόλυτο αποκλεισμό ομάδων πληθυσμού που θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν, εξ αρχής, τα ομοφυλόφιλα άτομα, πολιτική την οποία εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να ακολουθεί η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται της αιμοδοσίας άτομα, τα οποία έχουν συνάψει έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977, τη στιγμή που άλλες χώρες είτε έχουν άρει εντελώς τέτοιους περιορισμούς (πχ. Ισπανία, Πορτογαλία) είτε διατηρούν τον περιορισμό μόνον εφόσον έχει υπάρξει ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή ένα έτος πριν από τη λήψη αίματος (πχ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία).

Αναμφίβολα, η ανάγκη για διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των αιμοληπτών αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Όμως αυτό δεν είναι δυνατόν να αποτελεί αιτία αδικαιολόγητων αποκλεισμών αιμοδοτών. Η ύπαρξη ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών αποτελεί το κατάλληλο κριτήριο απόρριψης αιμοδοτών, σε αντίθεση με ομοφοβικές και διαχωριστικές λογικές, που δεν συνάδουν με την κοινή λογική και τα επιστημονικά δεδομένα. Ο αποκλεισμός υποψήφιων αιμοδοτών οφείλει να αφορά άτομα, τα οποία έρχονται σε σεξουαλικές επαφές με διαφορετικούς συντρόφους και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, χωρίς να εστιάζει σε φύλο και σε σεξουαλικό προσανατολισμό.

Επειδή, δυστυχώς, η μικρή ανάπτυξη της αιμοδοτικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία, η γήρανση του πληθυσμού στη χώρα μας και οι μεγάλες ανάγκες σε αίμα και σε παράγωγά του, δημιουργούν συχνά ανησυχία αναφορικά με τα αποθέματα και την επάρκεια αίματος

Επειδή η διασφάλιση της ποιότητας του μεταγγιζόμενου αίματος εξασφαλίζεται μέσα από σύγχρονες μεθόδους ελέγχου και επιλογής αιμοδοτών μέσω χρήσης ορθά εστιασμένων ερωτήσεων, που θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ασφάλεια των ατομικών σεξουαλικών πρακτικών, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού του υποψήφιου αιμοδότη

Επειδή, ευαίσθητα θέματα δημόσιας υγείας, όπως η ασφάλεια των αιμοληπτών, δεν είναι δυνατόν να αποτελούν αφορμή κοινωνικών διακρίσεων και να αναπαράγουν στερεότυπα και αδικαιολόγητες φοβικές συμπεριφορές, αντιβαίνοντας στις αρχές της ισότητας και, τελικά, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

Πρόκειται το Υπουργείο να προβεί σε επανεξέταση της πολιτικής του αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού εθελοντών αιμοδοτών;

Related posts

More in Vima Σέρρες
TRUCK NORTH SHOW 2017 στο Αυτοκινητοδρόμιο το Σαββατοκύριακο!

Αγώνες Φορτηγών-Επιδείξεις-Διαγωνισμοί-Dragster-εκπλήξεις Supertrucks με εξωτερικές βελτιώσεις, εντυπωσιακές αερογραφίες,...

Close

Powered by e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr