Στις 20 και 21 Μαΐου το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Θεολόγων

Στις 20 και 21 Μαΐου το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Θεολόγων

Το τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ και το εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν στις 20 και 21 Μαΐου το 1ο Πανελληνίο Συνέδριο Θεολόγων με θέμα τις διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για το μάθημα των Θρησκευτικών, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Related posts

Powered by e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr