Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.) στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά!

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.) στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά!

Του Χρήστου Χαμάλη, πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Νέου Σκοπού

Το Φθινόπωρο του 2015, τίθεται το ζήτημα ίδρυσης Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.), στους Δήμους της χώρας. Με το Π.Δ. 7/2017, που δημοσιεύθηκε στο Α’τεύχος ΦΕΚ 9/2/2017, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία Αστυνομικού τμήματος στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά. Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.2, του προαναφερθέντος Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται ως έδρα του Α.Τ. ο Δήμος και όχι αναγκαστικά η έδρα αυτού.

Στη συνέχεια, o Δήμος Εμμανουήλ Παππά έρχεται σε επαφή με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών, υποδεικνύοντας τέσσερα κτήρια για τη στέγαση του νεοϊδρυθέντος Τμήματος.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών, αφού διενήργησε επιτόπια αυτοψία στα υποδειχθέντα κτήρια, με το έγγραφό της, αριθμ. πρωτοκολ. 7001/2/944-ε, της 26/8/2016, που απευθύνεται στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, σημειώνει ότι, από τα τέσσερα κτήρια που έχουν προταθεί:

«Ο Παλιός Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Πνεύματος στο Άγιο Πνεύμα Σερρών, ο Παλιός Αστυνομικός Σταθμός Πεντάπολης στην Πεντάπολη Σερρών και το Πρώην Δημαρχείο Χρυσού στο Χρυσό Σερρών, κρίνονται μη λειτουργικά και επισφαλή για αστυνομική χρήση, παρουσιάζουν πολλές κτηριακές ελλείψεις λόγω παλαιότητας, καθώς και προβλήματα προσβασιμότητας.

Το κτήριο του πρώην Δημαρχείου Ν. Σκοπού, του Δ.Δ. Νέου Σκοπού, πληρεί όλες τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλούς και εργονομικής λειτουργίας του υπο ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος, καθώς : α) υφίστανται οι απαιτούμενοι χώροι για τη δημιουργία γραφείων και την κατασκευή κρατητηρίων, β) υπάρχει προσβασιμότητα πεζών (ΑΜΕΑ, υπερηλίκων) και οχημάτων, γ) βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Δ.Δ., πλησίον του κεντρικού οδικού άξονα και σε ίση απόσταση από την περίμετρο της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου σας και δ) ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ενεργειακής κλάσης των σύγχρονων κτηρίων. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση και δικές σας ενέργειες, ως προς τις απαιτούμενες βελτιώσεις, σχετικά με την κατασκευή κρατητηρίων και τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για την άμεση λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Εμμανουήλ Παππά.»

Επίσης η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών με δεύτερο έγγραφο της, το 7001/2/λστ/14-03-2017, παρακαλεί τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά να εξετάσει το ενδεχόμενο της δωρεάν παραχώρησης του οικήματος στο Ν. Σκοπό Σερρών, στο οποίο στεγαζόταν το παλιό Δημαρχείο. Στη συνέχεια παραθέτει σύντομη περιγραφή του κτηρίου και επαναλαμβάνει τους λόγους που τεκμηριώνουν της καταλληλότητα του, όπως αυτοί διατυπώθηκαν αρχικά στο πρώτο της έγγραφο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμ. Παππά στη συνεδρίαση του της 20ης Μαρτίου 2017 συζήτησε το θέμα της επιλογής κτηρίου και της παραχώρησής του για τις ανάγκες ίδρυσης Α.Τ. στο Δήμο και αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά:

«Αφού έγιναν οι επιτόπιοι έλεγχοι για το ποιος χώρος είναι ο καταλληλότερος για την καλύτερη λειτουργία του Τμήματος, η Αστυνομία υπέδειξε αυτόν του παλαιού Δημαρχείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν.Σκοπού. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’αριθ.7001/2/944-λστ/14-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ,Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δ/νσης Κεντρικής Μακεδονίας- Αστυνομικής Δ/νσης Σερρών,με το οποίο ζητάει τη δωρεάν παραχώρηση του συγκεκριμένου κτηρίου, διότι ικανοποιεί τις ανάγκες του νεοϊδρυθέντος Αστ. Τμήματος. Η Δημ.Αρχή πιστή στην αρχική της άποψη, ότι η υπόδειξη του χώρου εγκατάστασης του Αστ. Τμήματος έπρεπε να γίνει από την Ελληνική Αστυνομία και μετά από το ανωτέρω έγγραφο, καλεί το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει για τη δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ. Ν. Σκοπού, θεωρώντας ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την καλύτερη αστυνόμευση του Δήμου Εμμ. Παππα».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Δήμαρχος μάλιστα σημειώνει ότι, ‘’για το καλό όλων πρέπει να αποδεχτούμε το σημείο που υπέδειξε η Ελλ. Αστυνομία και να στηρίξουμε το έργο της αλλά και τη λειτουργία του Αστ. Τμήματος όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές. Γιατί το σημείο στο Ν. Σκοπό δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις στην Ελλ. Αστυνομία για την καλύτερη δυνατή αστυνόμευση και αυτό πρέπει να παραδώσουμε στους δημότες και στις επόμενες γενιές.’’

Κατά πλειοψηφία με την προαναφερθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εμ. Παππά, εγκρίνεται: η δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου του παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ. Ν. Σκοπού συνολικού εμβαδού 513,55 τ.μ. το οποίο αποτελείται από υπόγειο, εμβαδού 84,45 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 226,ο6 τ.μ. και 1ος όροφος εμβαδού 203,04 τ.μ και βρίσκεται εντός του 548 τεμαχίου, στο 72 Ο.Τ. του συνοικισμού Νέου Σκοπού της ομώνυμης Τοπικής κοινότητας της δημοτικής Ενότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμ.Παππά και το οποίο έχει περιέλθει στην πλήρη κυριότητα του Δήμου, δυνάμει της με αριθμ. Πρωτ. 1299/24-3-2000 απόφασης του Νομάρχη Σερρών, η οποία απόφαση μεταγράφηκε στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών στον τόμο 1684 με αύξοντα αριθμό 108 την 18/6/2001. Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του νέου Αστυνομικού Τμήματος Εμ.Παππά. Η ίδρυση νέου Α.Τ. και μάλιστα, άμεσα κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη καθώς συνάδει άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Δήμου για την προστασία της ζωής και περιουσίας των κατοίκων του και προάσπισης των τοπικών συμφερόντων, στοιχεία που συνάδουν και με τον χαρακτήρα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ητοι συμπερασματικά και σε ότι αφορά τα επίσημα, υπο το φως του ήλιου γεγονότα, ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά υποδεικνύει στη Ελλην. Αστυνομία τέσσερις εναλλακτικές, αυτές αξιολογούνται προκρίνεται ως καταλληλότερος χώρος το κτήριο του παλαιού Δημαρχείου του Νέου Σκοπού, και στη συνέχεια λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία, για την παραχώρηση του επιλεγέντος κτηρίου.

Ανεπίσημα, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική έγγραφη απόφαση, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσού σε επιστολή που διένειμε στα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 αναφέρει ότι, ‘’εδώ και περίπου 15 ημέρες λάβαμε την προφορική ενημέρωση από Αστυνομικούς της Δ.Α. Σερρών και του Α.Τ. Περιφέρειας Σερρών, ότι πάρθηκε πλέον απόφαση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και ότι η έδρα του Α.Τ. Εμ. Παππά είναι το Χρυσό’’. Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του επιχειρηματολογεί, προσπαθώντας να αιτιολογήσει την άποψη, ότι αυτός είναι ένας ‘’δίκαιος ορισμός της έδρας’’, παραθέτοντας μάλιστα κάποιο χάρτη και κάποιο πίνακα χιλιομετρικών αποστάσεων.

Τα επιχειρήματα που παραθέτει ο κ. πρόεδρος του Χρυσού, δεν ισχύουν και καταρρίπτονται από την καταλυτική γραπτή αιτιολόγηση της προτίμησης, μετά από αυτοψία, της ΕΛ.ΑΣ. για το κτήριο του Νέου Σκοπού, η οποία έχει προαναφερθεί εδώ.

Υπάρχουν πράγματι νέα δεδομένα που ανατρέπουν ειλημμένες αποφάσεις τόσο της ΕΛ.ΑΣ., όσο και εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου;

Ήταν αυτά αποτέλεσμα των επανειλημμένων επισκέψεων τοπικών κομματικών παραγόντων των ενδιαφερομένων στην Αθήνα οι οποίες, από τα όσα γνωρίζουμε πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο διάστημα;

Αν αληθεύει το προηγούμενο, δεν είναι ωμή παρέμβαση κατάλυσης αποφάσεων που πάρθηκαν μετά από ενδελεχή εξέταση των δεδομένων και μέσα από απολύτως διαφανείς δημοκρατικές διαδικασίες;

Αν ισχύουν τα όσα ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Τ.Κ. Χρυσού, η βάναυση τοπικιστική παρέμβαση θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα στο περί δικαίου αίσθημα της τοπικής κοινωνίας, κύρια του Νέου Σκοπού αλλά και ευρύτερα.

Ας δείξουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι, τον απαιτούμενο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες, άλλως οδηγούν την τοπική κοινωνία στην επικίνδυνη τροχιά της υποδαύλισης τοπικισμών, της αναβίωσης ξεπερασμένων αντιπαλοτήτων, ντόπιοι-πρόσφυγες, της ανάπτυξης φυγόκεντρων δυνάμεων που θα ναρκοθετήσουν το μέλλον του νέου Δήμου.

 

Related posts

Powered by e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr e-vima.gr