31/01/2023
7 C
Serres

Κώστας Καραμανλής: Ξεκίνημα για 2ο Αρδευτικό Δίκτυο και 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Φυλλίδος!

«Σήμερα κάναμε το πιο σημαντικό και αποφασιστικό βήμα για τα δύο μεγάλα αρδευτικά έργα του Νομού Σερρών αναφέρει ο Σερραίος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Το 2ο Αρδευτικό Δίκτυο Σερρών -γνωστό ως ΤΟΕΒ Προβατά- και το 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Φυλλίδος -γνωστό ως ΤΟΕΒ Δήμητρας- που ωριμάζουμε για εκτέλεση μέσω  ΣΔΙΤ, έχουν εξαιρετική σημασία για τον Νομό μας, καθώς θα καλύψουν συνολικά πάνω από 180.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.    

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Επιταχύνουμε την ωρίμανση των μελετών

Με τη σημερινή υπογραφή των δύο συμβάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου επιταχύνουμε την ωρίμανση των μελετών, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτησή τους. 

Τα δύο αυτά αρδευτικά αυτά έργα θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην εξοικονόμηση και ορθότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων μας 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γενικό Γραμματέα, Δημήτρη Παπαγιανίδη και βέβαια τον Υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά, για την άριστη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα σε τόσο σύντομο χρόνο.»

Τάδε έφη ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής, που κατάφερε με την συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να ξεκινήσει τόσο το 2ο Αρδευτικό Δίκτυο Σερρών, όσο και το 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Φυλλίδος!

Για να αλλάξει όψη ο Νομός Σερρών, αρδεύοντας 180.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων…

Ιωάννης Χατζόπουλος: Τα δύο έργα θα ενισχύσουν την προσπάθεια για επαρκή άρδευση σημαντικών παραγωγικών περιοχών της ΠΕ Σερρών

Μια έντονη και μεθοδική δουλειά 15 μηνών στην οποία είχα την χαρά να συμμετέχω από την πρώτη στιγμή υπό τον πολιτικών κατευθύνσεων του Σερραίου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με την “μαεστρία” του Ειδικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ξεκίνησε .


Δύο μεγάλα αρδευτικά έργα προγραμματίζουμε μέσω του κυβερνητικού προγράμματος που θα ενισχύσουν την προσπάθεια για επαρκή άρδευση σημαντικών παραγωγικών περιοχών της ΠΕ Σερρών μετά από σχεδόν εξήντα χρόνια, θα τολμούσα να πω .


Το αρδευτικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον αγροτικό τομέα, καθώς τα αρδευτικά δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, το υψηλό αρδευτικό κόστος, τη σπατάλη νερού και την ποιοτική υποβάθμιση του αρδευτικού νερού.


Τα δύο έργα εμπίπτουν πλέον στα έργα άμεσης προτεραιότητας στήριξης του πρωτογενούς τομέα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και έχει ήδη προταθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.


Θα έχουν κόστος κατασκευής και λειτουργίας περίπου 500 εκατ. ευρώ και αφού λήφθηκαν από το τμήμα μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι σχετικές αποφάσεις για την έναρξη της διαδικασίας για την τεχνική ωρίμανση των προτάσεων εχθές υπογράφθηκαν οι δυο συμβάσεις.


Για την πλήρη ωρίμανση των ανωτέρω έργων και τη σύνταξη του απαιτούμενου φακέλου αίτησης υλοποίησης του έργου μέσω ΣΔΙΤ στην αρμόδια Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ απαιτούνται, συνοπτικώς, να πραγματοποιηθούν:

συλλογή στοιχείων πεδίου, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, έλεγχος των υπαρχουσών μελετών και τεκμηρίωση των προτεινόμενων έργων αρδευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών άρδευσης.


Επιπρόσθετα, απαιτείται ο σχεδιασμός της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης όλων των αρδευτικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στο ισοζύγιο παροχών και στην παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους με ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω σύγχρονων μεθόδων και μέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης.

Εκτός από το σύστημα τηλεμετρίας-τηλεελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, απαιτείται και ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης άρδευσης με αξιοποίηση τεχνολογιών IoT (Internet of Things), το οποίο βασιζόμενο στην παρακολούθηση κάποιων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία εδάφους) και άλλων δεδομένων (π.χ. είδος των καλλιεργειών) εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στη διαδικασία παραγωγής (πρόβλεψη ασθενειών, εκτίμηση όγκου παραγωγής, χρονική στιγμή συγκομιδής κ.λπ.), καθώς και προσδιορίζει τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό διαμορφώνοντας κατάλληλα προγράμματα άρδευσης για τους αγρότες.


Τα αρδευτικά δίκτυα του 2ου Αρδευτικού Δικτύου Σερρών θα καλύπτουν αγροκτήματα των χωριών όπως :

Νέος Σκοπός, Βαλτοτόπι, Αγία Ελένη, Κωνσταντινάτο, Σκουτάρι, Πεπονιά, Βαμβακούσα, Κουβούκλιο, Κάτω Καμήλα, Αδελφικό, Κουμαριά, Άνω Καμήλα, Μονοκκλησιά, Πρόβατας, Τυρολοη, Καρπερή, Καλά Δέντρα, Σκουτουσα, Βαμβακια, Αναγέννηση και Μητρούσι με συνολικό κόστος 350 εκατ. ευρώ εκ των οποίων η κατασκευή υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ.


Ενώ του 5ου Αρδευτικό δίκτυου θα καλύπτει τα αγροκτήματα σε :


Δήμητρας , Νέας Ζίχνης, Ροδολίβους , Δομήρου , Μικρού Σουλίου, Θολού , Νέας έές Πέτρας , Μεσολακιάς , Παλαιοκόμης , Αγγίστας , Μεσορράχης , Μυρίνης , Αμφίπολης , Μυρκίνου , Δραβήσκου και Μαυρολόφου
συνολικού κόστους 140εκατ. ευρώ εκ των οποίων το κόστος κατασκευής θα είναι περίπου 40 εκατ. ευρώ.


Τα οφέλη με την μέθοδο ΣΔΙΤ για τα συγκεκριμένα έργα :

Εξασφαλίζεται η καλή και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί στη φάση της οριστικής μελέτης

Αποφεύγεται η μεγάλη μάστιγα των αρδευτικών έργων που είναι η φάση της συντήρησης, την οποία τώρα αναλαμβάνει ο ανάδοχος για 20-25 έτη.

Η αποπληρωμή του ιδιώτη πραγματοποιείται άμεσα από τις τράπεζες, ενώ το κράτος εξασφαλίζει την αποπληρωμή του συνολικού κόστους σε βάθος χρόνου

Η χρήση του νερού πλέον γίνεται από τον ΤΟΕΒ όπως αυτός θα μετεξελιχθεί μέσω νομοθετικής παρέμβασης και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των κατασκευασθέντων υποδομών γίνεται από τον ιδιώτη

Καμία αύξηση δεν γίνεται στις αρδευτικές εισφορές ενώ εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση με τη μείωση των αναγκών του νερού λόγω της μείωσης των απωλειών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Η παρουσία του ιδιώτη στη φάση των ετών συντήρησης διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση σε περίπτωση ζημιών και βλαβών

Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών και της «μάστιγας» της συντήρησης

Αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή ενός έργου.


Η ωρίμανση των μελετών θα είναι ικανή να αξιοποίηση όχι μόνο την περίπτωση των ΣΔΙΤ αλλά και άλλων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χωρίς την μακροχρόνια συντήρηση των δικτύων αλλά με την κατασκευή και παράδοση του έργου στον ΤΟΕΒ λειτουργίας του.

Παντελής Μπόζης: Έργα βαρύνουσας σημασίας για το Νομό Σερρών

▶️Το 5ο αρδευτικό δίκτυο Φυλλίδας, που αφορά το Δήμο Νέας Ζίχνης, αλλά και το 2ο αρδευτικό δίκτυο Σερρών, είναι έργα βαρύνουσας σημασίας για το Νομό Σερρών, που ο αγροτικός κόσμος διεκδικούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια.


▶️Σήμερα παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης,με την καθοριστική συμβολή των Υπουργών Γεωργίου Γεωργαντά και Κώστας Καραμανλής


Μόνο με μεγάλα έργα υποδομών μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη.