Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 28 Ιουνίου

Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου: Σήμερα, η εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη των αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι η μνήμη των αγίων αναργύρων Κύρου και Ιωάννου εορτάζεται δύο φορές το χρόνο, την 31η Ιανουαρίου και την 28η Ιουνίου, δηλαδή σήμερα.

Αγίων Αναργύρων: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 28 Ιουνίου

Η πρώτη εορτή είναι η γενέθλια ημέρα τους, δηλαδή η ημέρα της μαρτυρικής των τελείωσης. Η δεύτερη εορτή είναι η ημέρα της ανεύρεσης των ιερών λειψάνων τους. Η εκκλησία, όπως πολλές φορές το είπαμε, εορτάζει πάντα πρόσωπα και γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά συνδέονται με τα πρόσωπα, με τη ζωή και το έργο των προσώπων, του Ιησού Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων.

Η ανεύρεση των ιερών λειψάνων των αγίων αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, καθώς και πολλές άλλες ανευρέσεις ιερών λειψάνων που εορτάζει η εκκλησία, είναι γεγονότα που συνδέονται με τα πρόσωπα των αγίων, τους οποίους εορτάζει και τιμά η εκκλησία.

Για την τιμή των αγίων, των ιερών λειψάνων τους και αντικειμένων που συνδέονται με τη ζωή τους, είπαμε κι άλλη φορά, πως αυτό είναι γνώρισμα της Ορθόδοξης εκκλησίας μας.

Για την τιμή προς τους αγίους και τα ιερά λείψανα χαρακτηριστικά είναι πάντα όσα γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο σύγγραμμά του «Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως».

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι από τους μεγάλους Πατέρες της εκκλησίας, όπως οι Τρεις Ιεράρχες.

Οι Άγιοι Ανάργυροι γιατροί

Οι άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης ανήκουν στη χορεία των γιατρών αγίων της εκκλησίας, οι οποίοι, επειδή δωρεάν πρόσφεραν τις υπηρεσίες των, γι’ αυτό και ονομάζονται Ανάργυροι.

Ο Κύρος ήταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Μαρτύρησαν κι οι δυο το 292, στα χρόνια δηλαδή του Διοκλητιανού.

Μια χριστιανή γυναίκα τότε, η Αθανασία, με τις τρεις θυγατέρες της, Θεοδότη, Θεοκτίστη και ευδοκία, κατηγορήθηκαν ως χριστιανές και οδηγήθηκαν στον κριτή.

Ο Κύρος και ο Ιωάννης φοβήθηκαν μήπως οι γυναίκες δειλιάσουν κι αρνηθούν την πίστη τους. Παρουσιάσθηκαν λοιπόν για να τις ενθαρρύνουν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αποκεφαλίσθηκαν όλοι.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’.

Τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων σου Μαρτύρων, τεῖχος ἀκαταμάχητον ἡμῖν δωρησάμενος, Χριστὲ ὁ Θεός, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, βουλὰς ἐθνῶν διασκέδασον, τῆς βασιλείας τὰ σκῆπτρα κραταίωσον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Έτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας χάριτος, τὴ ἐνεργεῖα, ἀναβλύζοντα, θαυμάτων ρεῖθρα, ἀναργύρως τὰ σεπτὰ ὑμῶν λείψανα, ἐκ τῶν λαγόνων τῆς γῆς κόσμω ἔλαμψαν, Κῦρε θεόφρον, Ἰωάννη τὲ ἔνδοξε, ὅθεν ἅπαντες, τὴν τούτων τιμῶντες εὕρεσιν, αἰτοῦμεν δι’ ὑμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον

Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ἐκ τῆς θείας χάριτος, τὴν δωρεὰν τῶν θαυμάτων, εἰληφότες, Ἅγιοι, θαυματουργεῖτε ἐν κόσμῳ, ἄπαντα, ἡμῶν τὰ πάθη τῇ χειρουργίᾳ, τέμνετε, τῇ ἀοράτῳ Κῦρε θεόφρον, σὺν τῷ θείῳ Ἰωάννῃ, ὑμεῖς γὰρ θεῖοι, ἰατροὶ ὑπάρχετε.