Βασίλη ο Πολάκης ζήτησε συγγνώμη από τον ηγέτη του και επιστρέφει. Αναρωτιέμαι αν θα ζητήσει συγνώμη και από ...εμάς!

Δήμος Σερρών: Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο – 11/1/23

Στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου θα γίνει τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2ο: Σχεδιασμός νέου τοπικού προγράμματος LEADER στο Ν.Σερρών.
Εισηγητής: Ο δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξ.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη Απόφασης περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων σχετικά με παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων σε παιδιά έως 25 ετών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

BARAT

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας Λυκούργου, ετών 2022-2023.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη, ετών 2022-2023.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2022.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 125/2020 Α.Δ.Σ.: ¨Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση επί της πρότασης της αντιπολίτευσης με θέμα: «Οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΣ, τις Οικονομικές διαφορές της επιχείρησης με τον ίδιο τον Δήμο».
Εισηγητής: Ο δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προσφοράς μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Εμμ. Ανδρόνικου 2 και Θέμιδος, κληροδοτήματος Αποστολίδη.
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση λύσης μίσθωσης αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Κρίνου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ. .

ΘΕΜΑ 11ο: Περί μείωσης ή μη του μισθώματος εδαφικής έκτασης στην ευρύτερη πε- ριοχή του Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του αρ. 4/2022 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλαγή τέλους ταφής θανούντα δημότη μας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 5ου πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής απόδοσης θέσεων Λαϊκών Αγορών Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την “Επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων¨, της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 18ο: Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.

ΘΕΜΑ 19ο: Εκμίσθωση ή μη δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 20ο: Εκμίσθωση ή μη διά δημοπρασίας των Α και Β τμημάτων του υπ’αριθμ.83 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών, έτους 2023. Εισηγητής : Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γάτσιος Ι.

ΘΕΜΑ 22ο: Κατάργηση ή μη της θέσεως κενωθέντος περιπτέρου, χωρίς ορισμό νέας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 23ο: Ονοματοδοσία ανώνυμων δρόμων της Τ.Κ. Επταμύλων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ετήσιου επιχειρησιακού Προγράμματος 2022 του Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γάτσιος Ι.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 10, στις Σέρρες, για την λειτουργία της επιχείρησης επαγγελματικού εργαστηρίου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. .
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 26ο: Θεσμοθέτηση ή μη θέσεων φορτοεκφόρτωσης στις οδούς
Α) Εθν. Αντίστασης 55-57
Β) Μεγ. Αλεξάνδρου με Αγ. Σοφίας
Γ) Δραγατσανίου (με Ελ. Βενιζέλου).
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 27ο: Θεσμοθέτηση ή μη θέσης στάθμευσης δικύκλων στην οδό Κ. Καραμανλή 51 και οδό Κ. Καραμανλή 44.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 168 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών, σε υφιστάμενη δημοτική οδό για την έκδοση άδειας λειτουργίας της «ΚΑΡΒΕΛΙ Ο.Ε.» (Μονάδα παρασκευής άρτου και αρτοσκευασμάτων)
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

Στις 25 Ιανουαρίου ο Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής για το 2021

Σε Ειδική δια ζώσης Συνεδρίαση του Σώματος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2021.

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Lavera
Exit mobile version