Βασίλη αυτή η Βουλή ήταν η καλύτερη που είχαμε ποτέ, μιας και δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν κανένα ...νομοσχέδιο!

Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ με αιχμή νέους αγρότες, τεχνολογία – περιβάλλον!

ependyseis-sxedia-veltioseis-agrotes

Με επιχορήγηση έως 80%, προτεραιότητα στους νέους αγρότες και αιχμή τις φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις , «ανοίγουν» σήμερα τα «Σχέδια Βελτίωσης» για τους αγρότες, «ξεκλειδώνοντας» επενδύσεις άνω των 350 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα.


Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 15 Μαίου, ενώ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο προυπολογισμός βρίσκεται στα 33.603.280 ευρώ και αντιπροσωπεύει το 18,7% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που μπορεί  να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ.

Ανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης για το 2023 Από 15/3 έως 16/5 η περίοδος αιτήσεων στήριξης

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αγρότες 18-63 ετών εφ’ όσον είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022, δεν είναι συνταξιούχοι και είναι  εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες ή είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο.


Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Parfait
gotsis-malliaras


Για να είναι μία γεωργική εκμετάλλευση επιλέξιμη θα πρέπει, με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:


-12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
-8.000 ευρώ για όλα τα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
-8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.


Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που μπορεί  να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ., ωστόσο, ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Ποιες επενδύσεις είναι επιλέξιμες;


Επιλέξιμες είναι οι εξής επενδύσεις:


Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων. Ειδικότερα ενισχύεται:


Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.


Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.


Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά


Αυτοκινούμενος εξοπλισμός: γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), φυτευτικές μηχανές, περονοφόροι φορτωτές, bobcat,  μηχανήματα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκμετάλλευσης και ενσιροδιανομείς.


-Μηχανήματα και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της:


Ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.


Φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής συλλεκτικές μηχανές.
-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.


-Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών,


-Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.


-Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).


-Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.


-Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ και συγκεκριμένα:
Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.


Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες,
υδρογεώτρηση).


Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.
Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.
Καυστήρες βιομάζας.


Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
Γενικές δαπάνες όπως οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Για πρώτη φορά επιδοτείται η αγορά γης

👉🌿Αγροτικό Καφενείο με αγρότες της Αλιστράτης για τις δενδρώδεις καλλιέργειες!


Για πρώτη φορά επιδοτείται και η αγορά γης υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:


-Η αγορά αφορά κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή απόκτηση αγροτεμαχίων τα οποία είναι όμορα με «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια».


Ως «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια» θεωρούνται αγροτεμάχια που έχουν

α) δηλωθεί στην αρχική ΕΑΕ του έτους 2022,

β) βρίσκονται στην πλήρη ή εξ αδιαιρέτου κυριότητα του/της υποψηφίου ή της / του συζύγου του ή των παιδιών του πριν από τις 31/8/2022.


-Ως όμορα θεωρούνται τα αγροτεμάχια τα οποία διαθέτουν μεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται μεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όμβριων υδάτων χωρίς την παρεμβολή άλλων αγροτεμαχίων.

Ως αγορά όμορου αγροτεμαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν μεταβιβάζεται το σύνολο του εναπομένοντος μεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεμαχίου.


-Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται από τον δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα.

Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική αξία της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική αξία, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.


-Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου του ή από την/τον σύζυγο.

-Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίων εντός οικισμού ή εντός σχεδίου.
-Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31/8/2022.

Απογοήτευση στους βαμβακοπαραγωγούς – Χαμηλές οι τιμές, μεγάλο το κόστος παραγωγής

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Exit mobile version