22/07/2024
29.1 C
Serres

Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου: Η ΛΑΦ Σιδηροκάστρου ήταν εγκαταλελειμμένη

Array

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου ἀνακοινώνει καί ἐνημερώνει ὅτι μέ τήν σύμβαση πού ὑπογράφηκε τήν Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 μεταξύ Αὐτῆς καί τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου μέ τήν ἐπωνυμία «Ταμεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας» (ΤΕΘΑ) παραχωρήθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου τό ἀκίνητο τῆς πρώην ΛΑΦ, δηλ. Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Σιδηροκάστρου, μέ ὅρο «τήν ἀνακαίνισή του καί τήν λειτουργία ἀποκλειστικά σ’ αὐτήν Βυζαντινοῦ καί Λαογραφικοῦ Μουσείου, Μουσείου Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων καί Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».

Πρός γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων γίνεται γνωστό ὅτι τό πιό πάνω ἀκίνητο ἦτο ἐγκαταλελειμμένο ἐδώ καί 15 περίπου χρόνια μέ τά ἴχνη τοῦ χρόνου, τῆς φθορᾶς καί τῆς ἐγκατάλειψης νά εἶναι φανερά καί στούς ἐσωτερικούς ἀλλά καί στούς ἐξωτερικούς χώρους.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου γιά 15 ὁλόκληρα χρόνια ἀγωνίστηκε συστηματικά, μέ πολύ κόπο, πρόγραμμα, ἀγωνίες καί ἀπογοητεύσεις, ἀλλά καί ἐπιμονή γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ πιό πάνω κτιρίου 900 τ.μ., πού βρίσκεται σέ περίοπτη θέση στήν εἴσοδο τῆς πόλεως, γιά νά τό ἀξιοποιήσει καί νά ἐγκαταστήσει σ’ αὐτό τά πολλά κειμήλια πού διαθέτει γιά τήν διάσωση, τήν διαφύλαξη καί τή συντήρησή τους, ἀλλά κυρίως γιά τήν προβολή τους στό εὐρύτερο κοινό, οὕτως ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνας βασικός πόλος ἕλξης τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Σιδηροκάστρου, ἵσως ὁ μοναδικός πλήν τῆς Πλατείας καί τῶν καφέ – ἑστιατορίων, τῶν μόνων πού μᾶς ἀπέμειναν.

dei gaia e vima (1)
dei gaia e vima (1)

Εἶναι ἀκόμη γνωστό καί ἀληθές ὅτι καί οἱ κατά περιόδους Δημοτικές Ἀρχές διεκδικοῦσαν μέ τόν τρόπο τους τό κτίριο, ἴσως γιά μᾶς ὄχι τόσο σθεναρά, γιά τούς δικούς τους σκοπούς, πλήν ὅμως τοῦτο δέν ὑλοποιήθηκε.

Γιά τούς λόγους τῆς παραχωρήσεώς του στήν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου ἄς διερωτηθοῦν ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς καί κυρίως οἱ ἀντιτιθέμενοι οἱ ὁποῖοι εἶναι μετρημένοι στά δάχτυλα τῆς μιᾶς χειρός καί προσπαθοῦν νά διαμορφώσουν λανθασμένα -καί κυρίως μέ ἀπειλές καί ὕβρεις- τήν κοινή γνώμη.

Καί ἄς ἀναλογιστοῦν ὅτι πρῶτον ἡ Ἱερά Μητρόπολη καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης της ἐπί 21 χρόνια ἀγωνίζεται ἀκούραστα καί ἀκατάπαυστα γι’ αὐτόν τόν τόπο πού εἶναι ὁ τόπος ὅλων καί ὅτι δεύτερον ἀγωνίζεται νύχτα καί μέρα μέ ἔργα καί ὄχι μέ λόγους κενούς καί ἀνώφελους.


Καί τοῦτο ὁ Ποιμενάρχης τοῦ Σιδηροκάστρου τό ἀπέδειξε ἀπό τήν πλούσια δραστηριότητά του στά 21 χρόνια τῆς ποιμαντορίας του στό Σιδηρόκαστρο παρά καί τό ὤριμον τῆς ἡλικίας του, ὅτι ἔργάζεται γιά τό καλό τοῦ τόπου πού ἀνήκει σέ ὅλους καί δέν εἶναι προνόμιο μερικῶν.

Ὁ Μητροπολίτης κάλλιστα θά μποροῦσε νά εἶναι ὁ καλύτερος στά μάτια καί τήν συνείδηση ὅλων ἄν ἦταν παντελῶς ἄπραγος καί δέν ἔκανε ἀπολύτως τίποτα. Τό Σιδηρόκαστρο τό ἔκανε πανελληνίως καί πανορθοδόξως γνωστό μέ τίς πρωτοποριακές του ἐνέργειες.

Λυπούμεθα που σημειώνουμε ὅτι κάποιοι ἀπό τούς ἀντιθέτους ἔχουν νά παρουσιάσουν ἔργο πού δυστυχῶς ἀρχίζει ἀπό τήν εἴσοδο στήν καφετέρια καί τελειώνει στήν ἔξοδό της. Εἴκοσι ἕνα χρόνια τώρα παρατηροῦμε ὅτι δέν προσέφεραν οὔτε ἕνα εὐρώ στήν Ἐκκλησία μας καί τά ἔργα της.

Τοῦτο μπορεῖ νά γίνεται γιατί ἴσως στέκονται ἀπέναντί μας γιά τούς δικούς τους προσωπικούς λόγους. Τουλάχιστον ὅμως ἄς συμμετέχουν στίς ἐκδηλώσεις τῶν τοπικῶν Συλλόγων γιά νά τούς ἐνισχύσουν στό ἔργο τους, γεγονός πού καί αὐτό δέν γίνεται. Οὔτε μία φορά δέν ἐθεάθησαν σέ ἐκδήλωση τῶν πολλῶν Συλλόγων μας.


Περισσότερα γιά τό θέμα θά ποῦμε ἐγγράφως στό ἐγγύς μέλλον γιά νά βάλουμε μιά σειρά στά πράγματα καί κάποιους στήν θέση τους πού ἀρέσκονται δυστυχῶς στή στεῖρα κριτική καί πολιτική. Κυρίως αὐτούς πού στρέφονται ἐναντίον μας ἀπό ἀντίθεση τῆς ἰδεολογίας τους σέ σχέση μέ τήν Ἐκκλησία μας.

Σχετικά δέ μέ τό άκίνητο τῆς ΛΑΦ Σιδηροκάστρου, ἔτσι ὅπως τό ὁραματιζόμεθα, καί σύμφωνα μέ τήν Συμφωνία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, θέλουμε τοῦτο νά ἀναδειχθεῖ σ’ ἕνα κόσμημα ἀντάξιο τῆς περιοχῆς μας, καλύτερο ἀπό αὐτό πού φτιάξαμε στο Βαμβακόφυτο. Ἐκεῖνο τό ἐπισκέπτονται καί τό θαυμάζουν δεκάδες ἐπισκέπτες καί οἱ ἀναρτήσεις στό Διαδίκτυο πάρα πολλές. Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό τούς κατοίκους τοῦ Σιδηροκάστρου τό ἐπισκεφθήκατε;

Ἤδη γιά τό κτίριο τῆς ΛΑΦ ἔχουμε συνεννοηθεῖ μέ ἀρχιτέκτονες καί μηχανικούς γιά τή διαμόρφωσή του. Θά διαθέτει: 1) Μουσεῖο Βυζαντινῶν κειμηλίων, εἰκόνων, σκευῶν, ἐκδόσεων, ἀμφίων, κεντημάτων καί 2) Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Ξυλογλύπτων. 3) Πολεμικό Μουσεῖο προβολῆς τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου καί τοῦ Ρούπελ ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ μόνου ἀρμοδίου γι’ αὐτό κ. Βασίλη Νικόλτσιου, συμπολίτου μας ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε τό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης καί μέ τόν ὁποῖο ἤλθαμε σέ συνεννόηση, 4) Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο μέ τά ἀξιόλογα εὐρήματα πού ἔχει στήν κυριότητά της ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου καί ὁ Δῆμος Σιντικῆς, 5) Μουσεῖο παραδοσιακῶν στολῶν καί ἀξιόλογων κειμηλίων τῶν τοπικῶν Συλλόγων καί Φορέων, καί 6) ἕνα καί μοναδικό γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου, ὅπου θά διαφυλάττονται προσωπικά ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα τοῦ Σεβασμιωτάτου πού θά δωρήσει στήν Πόλη, ὅπως καί ἐλάχιστα ἀντικείμενα τῶν Προκατόχων Του Μητροπολιτῶν Παρθενίου, Βασιλείου καί Ἰωάννου πού διασώθηκαν γιά νά μήν διακόπτεται ἡ συνέχεια τῆς Ἱστορίας.

Τέλος, δηλώνουμε εὐθαρσῶς ὅτι τό πιό πάνω κτίριο ἐπ’ οὐδενί δέν θά εἶναι χῶρος προσωπικῶν ἤ κομματικῶν ἀντιπαραθέσεων ἀλλά χῶρος ἑνότητας καί προβολῆς τῆς ἱστορίας μας καί τοῦ τόπου μας, καί οὐδενός ἑτέρου ἀκόμη καί τοῦ Μητροπολίτου, ἀλλά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Δήμου Σιντικῆς καί ὅλων τῶν κατοίκων μας.

Οἱ ἐξωτερικοί χῶροι ἀπό τήν Ἄνοιξη καί μέχρι τό Φθινόπωρο θά διατίθενται δωρεάν γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων τῶν Συλλόγων καί τῶν Φορέων τῆς πόλης, πλήν ἐκείνων πού θά μποροῦσαν νά φθείρουν ἤ νά καταστρέψουν τούς χώρους αὐτούς.

Ἤδη ὁ παραγωγός φυτῶν κ. Κωνσταντινίδης ἀπό τίς Σέρρες προσεφέρθη νά φυτεύσει φυτά καί δένδρα δωρεάν κατά τίς ὑποδείξεις μας καί σύμφωνα μέ σχέδια πού γίνονται ἀπό περιβαλλοντολόγους. Γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐκδήλωση ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ὅπως ἔκανε μέχρι καί σήμερα, θά παραχωρεῖ ἀδιάκριτα τό κτίριο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας της μέ τήν ὡραιότατη αἴθουσά τῶν 250 καθημένων καί τήν δεύτερη μικρότερη αἴθουσα τῶν 80 καθημένων.

Αὐτά μέ ἁπλότητα καί κάθε εἰλικρίνεια γιά τήν ἄρση κάθε παρεξήγησης καί ἠρεμία ὅσων ἀνησυχοῦν γιά τήν προβολή ἤ τίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πού δυστυχῶς δέν τίς θέλουν, ἀλλά ἀναπόφευκτα θά πρέπει νά τίς ἀνεχθοῦν.

Αγία Λυδία η Φιλιππησία η πρώτη Ελληνίδα Χριστιανή Τιμή για τις γυναίκες-Γράφει ο Μαθηματικός Μυργιώτης Παναγιώτης

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Ανάγκες για αίμα στο Νοσοκομείο Σερρών

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην ομάδα αίματος Α (-) στην ομάδα αίματος 0 (-) και στην ομάδα αίματος Β (-). Κάνουμε έκκληση για...

Αναβλήθηκε το 1ο Αντάμωμα Σκουταριανών και Φίλων

Το 1ο Αντάμωμα Σκουταριανών και Φίλων που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024, αναβάληθηκε λόγω του αιφνίδιου θανάτου του 49χρονου Στέφανου...

Βαγγέλης Παπαμιχάλης: Δεν ανεχόμαστε την υποβάθμιση του νοσοκομείου Σερρών

Σε τέτοια αποπνικτική ατμόσφαιρα, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 36ο βαθμούς κελσίου πολύ λίγοι περίμεναν εκατοντάδες Σσερραίους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που διοργάνωσε...

Στο Νέο Σούλι πέτυχε το 15ο φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, θαυμασμό και περηφάνεια πέρασαν το βράδυ της Τρίτης, παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας, όσοι βρέθηκαν στην πλατεία του Νέου...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Στο 1ο Amphipolis Forum αναδείχθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας

Με σημαντικές παρουσίες από το χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και του επιχειρείν και με εξαιρετικές τοποθετήσεις σε σχέση με τις υποδομές, τον τουρισμό,...

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με φορτισμένη ομιλία στη Λευκωσία για τα 50 χρόνια απο τον “ΑΤΤΙΛΑ”

Σε μια δύσκολη μέρα για τον Ελληνισμό, ανήμερα της συμπλήρωσης μισού αιώνα από τον “Αττίλα” που είχε ως αποτέλεσμα να διχοτομηθεί η Κύπρος, το...

Δήμος Σερρών: Τιμήθηκε η μνήμη του Ήρωα Μακεδονομάχου Καπετάν Μητρούση

Εκδήλωση στη μνήμη του Ήρωα Μακεδονομάχου Καπετάν Μητρούση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουλίου 2024, στο Κάτω Μητρούσι του Δήμου Σερρών. Στην έναρξη της...

Συνέχισε να διαβάζεις