Ενθαρρυντικά αποτελέσματα με τη χρήση ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής για τον κορονοϊό από την ΕΕ

Η κοινοπραξία Exscalate4CoV που χρηματοδοτείται από την ΕΕ ανακοίνωσε ότι η ραλοξιφαίνη, ένα ήδη καταχωρισμένο γενόσημο φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη θεραπεία ασθενών της νόσου COVID-19 με ήπια συμπτωματική λοίμωξη

Η κοινοπραξία χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα υπερυπολογιστικής που συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες παγκοσμίως και στηρίζεται από την ΕΕ, για να ελέγξει τις δυνητικές επιπτώσεις γνωστών μορίων στη γονιδιωματική δομή του κορονοϊού.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά παραδείγματα του πως το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020» συγκεντρώνει κορυφαίους Ευρωπαίους ερευνητές, φαρμακευτικές εταιρείες, τεχνολογίες και ερευνητικές υποδομές για να συμβάλουν στην εξάλειψη του ιού.

  Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Ευρωπαία επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα έχουμε ανάγκη την επιστήμη περισσότερο από ποτέ. Από τον Ιανουάριο έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε τους φορείς έρευνας και καινοτομίας στους αντίστοιχους τομείς τους, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την ανάσχεση του ιού.

Για αυτόν τον λόγο διαθέσαμε στο έργο Exscalate4CoV 3 εκατ. ευρώ προς χρηματοδότηση της έρευνας που διεξάγει. Χαίρομαι λοιπόν για τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.»

  Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής:

«Η πλατφόρμα Exscalate4Cov φέρνει την καινοτομία στην ανακάλυψη φαρμάκων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αποδεικνύει την αξία της ουσιαστικής πανευρωπαϊκής συνεργασίας, όταν συνδυάζονται οι βέλτιστες ικανότητες που διαθέτει η Ευρώπη στους τομείς της βιοϊατρικής επιστήμης και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων

Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για την καταπολέμηση του κορονοϊού.»

  Στο έργο Exscalate4CoV, το οποίο συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων και την τεχνητή νοημοσύνη με τη βιολογική επεξεργασία, συμμετέχουν 18 εταίροι και 15 ακόμη συνδεδεμένα μέλη, όπως, για παράδειγμα, κέντρα υπερυπολογιστικής στην Ιταλία, στην Ισπανία και στη Γερμανία, μεγάλα ερευνητικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες και βιολογικά ιδρύματα από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πλατφόρμα διαθέτει υπολογιστική ισχύ περίπου 120 πεταφλόπ, γεγονός που επιτρέπει να ερευνηθεί η συμπεριφορά των μορίων με στόχο τον εντοπισμό αποτελεσματικής θεραπείας του κορονοϊού.

Η χημειοθήκη του έργου αυξάνεται διαρκώς, χάρη σε συμφωνίες με νέες συνδεδεμένες φαρμακευτικές εταιρείες.

  Η κοινοπραξία έχει ήδη ελέγξει σχεδόν 400 000 μόρια με τους υπερυπολογιστές της. Προεπιλέχθηκαν 7 000 μόρια και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω ελέγχους «in vitro».

Η ραλοξιφαίνη αναδείχθηκε ως μόριο που προσφέρει ενδιαφέρουσες προοπτικές:

σύμφωνα με το έργο, θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική στη διακοπή του πολλαπλασιασμού του ιού σε κύτταρα και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα πλεονεκτήματα της ραλοξιφαίνης είναι, μεταξύ άλλων, η υψηλή ανεκτικότητα που παρουσιάζουν οι ασθενείς σε αυτή, η ασφάλεια και τα γνωστά τοξικολογικά χαρακτηριστικά της.

  Ως επόμενο βήμα, η κοινοπραξία θα συζητήσει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τρόπους να προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της νέας πιθανής χρήσης της ραλοξιφαίνης.

Εάν οι δοκιμές αυτές αποδειχθούν επιτυχείς, το φάρμακο θα μπορεί να καταστεί γρήγορα διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες και με χαμηλό κόστος.

  Χάρη στη χρήση ευρωπαϊκής πλατφόρμας υπερυπολογιστικής που συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες παγκοσμίως, η κοινοπραξία Exscalate4CoV μπορεί να διεξαγάγει εντός εβδομάδων μια διαδικασία ελέγχου για την οποία θα χρειάζονταν πολλά έτη με τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών.

Σε πρώτο στάδιο, έχει προσδιορίσει μέχρι στιγμής 6 από τα 25 διαφορετικά πρωτεϊνικά μοντέλα του νέου κορονοϊού που εξελίσσονται διαρκώς, με διάφορες μεταλλάξεις που προκύπτουν σε εβδομαδιαία βάση, και μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή προς χρήση στο επόμενο στάδιο.

Σε δεύτερο στάδιο, η ψηφιακή δομή των πρωτεϊνών του κορονοϊού αντιστοιχίζεται με τη διαθέσιμη βιβλιοθήκη μορίων. Σε τρίτο και τελευταίο στάδιο, τα εντοπισθέντα μόρια υποβάλλονται σε διάφορες πρόσθετες διαδικασίες βιολογικού ελέγχου σε εργαστήρια που βρίσκονται στο Βέλγιο και στη Γερμανία, ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα εντοπισθέντα μόρια αλληλεπιδρούν με το μοντέλο του ιού και να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο μπορούν να σταματήσουν τη δράση του.

  Στη συνέχεια, το έργο θα διευρύνει τις προαναφερόμενες δοκιμές εξετάζοντας μια διευρυμένη βιβλιοθήκη 5 εκατομμυρίων μορίων, από τα 500 δισεκατομμύρια μόρια που διαθέτει. Αναμένεται ότι θα εντοπιστούν και άλλα πιθανά μόρια που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική συνολική αντιμετώπιση της νόσου.

  Το έργο Exscalate4CoV είναι ένα από τα 18 ερευνητικά έργα που έλαβαν συνολικά 48,2 εκατ. ευρώ, έπειτα από επείγουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΕΕ για έρευνα σχετικά με τον κορονοϊό, και των οποίων το αντικείμενο των εργασιών αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση σε εξάρσεις της νόσου, ταχείες διαγνωστικές δοκιμές κοντά στους ασθενείς, νέες θεραπείες και νέα εμβόλια.

Οι εργασίες της κοινοπραξίας Exscalate4CoV κατέστησαν εφικτές χάρη στη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης της ΕΕ ύψους 3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού.

Το έργο στηρίζουν επίσης εταιρείες της φαρμακευτικής βιομηχανίας οι οποίες του παρέχουν δείγματα φαρμάκων μέσω της ανοικτής βιολογικής πλατφόρμας DrugBox.

  Την περίοδο 2014-2018, η ΕΕ επένδυσε περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Το 2018 συστάθηκε η κοινή επιχείρηση EuroHPC, μια κοινή πρωτοβουλία αξίας 1 δισ. ευρώ μεταξύ της ΕΕ και 32 ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος υπερυπολογιστικής   παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη.

  Στις 4 Μαΐου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκέντρωσης δωρεών «Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό», η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεισφέρει συνολικά 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. Ευρώ προέρχεται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και αποσκοπεί στην ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπειών και διαγνωστικών εργαλείων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού. 

Από τον Ιανουάριο του 2020 η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει συνολικά 547 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Α.Χ.Α

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Διαβάστε επίσης για την Μινεάπολη: