Από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέο ρεκόρ εισαγωγών

Οι εμπορικές προτιμήσεις προωθούν τις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

  Στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από αναπτυσσόμενες χώρες με τη χρήση ειδικών δασμολογικών προτιμήσεων κατέγραψαν νέο ρεκόρ, φθάνοντας το 2018 στα 69 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τη διετή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ΣΓΠ, οι εξαγωγές προς την ΕΕ από τις 71 δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ αυξήθηκαν σε σχεδόν 184 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 69 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτές χρησιμοποίησαν τις ειδικές προτιμήσεις ΣΓΠ.

  Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε:

«Το εμπόριο αποτελεί ένα από τα κρίσιμα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να αντιμετωπίσει, να στηρίξει και να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, που αποτελούν πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσω του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της ΕΕ, υποστηρίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν με βιώσιμο τρόπο, ιδίως όσον αφορά τη δράση για το κλίμα.

Οι προτιμησιακοί εμπορικοί μας δασμοί συμβάλλουν στην έξοδο χιλιάδων ατόμων από τη φτώχεια, στη μείωση των ανισοτήτων και στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.»

  Ο επίτροπος Εμπορίου, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε:

«Χάρη στις εμπορικές μας προτιμήσεις, η ΕΕ εισάγει από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τα διπλάσια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.

Το εν λόγω εργαλείο εμπορικών σημάτων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις φτωχότερες χώρες του κόσμου και λειτουργεί ως κίνητρο για τις χώρες να εφαρμόζουν τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και το περιβάλλον.»

  Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων καταργεί τους εισαγωγικούς δασμούς στις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών προς την ΕΕ.

Με τη δημιουργία πρόσθετων εξαγωγικών ευκαιριών, το εν λόγω σύστημα βοηθά τις χώρες να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για παράδειγμα, η σημερινή έκθεση δείχνει ότι, χάρη στο ΣΓΠ, χώρες όπως η Σρι Λάνκα, η Μογγολία και η Βολιβία αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα την παιδική εργασία.

  Το εμπορικό θεματολόγιο της ΕΕ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι προτιμήσεις παρέχουν στις δικαιούχους χώρες κίνητρο να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση.

  Εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις σε πολλές από τις 71 δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους περιορισμούς για την κοινωνία των πολιτών και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη θανατική ποινή και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

Η ανεπαρκής πρόοδος, μεταξύ άλλων σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους δικαιούχους, είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει η ΕΕ την παρακολούθηση και να ενισχύσει τη δέσμευσή της, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Στην περίπτωση της Καμπότζης, η ΕΕ κίνησε τη διαδικασία προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων λόγω της σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των αρχών των βασικών συμβάσεων των Ηνωμένων   Εθνών και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

  Στην έκθεση εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι χώρες του ΣΓΠ εφαρμόζουν το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος.

Εξετάζονται, επίσης, ορισμένα γενικά ζητήματα, όπως η ελευθερία δράσης της κοινωνίας των πολιτών, η πρόοδος στην αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας και οι ανησυχίες σχετικά με το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση.

Η έκθεση παραθέτει παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο συνεργάζεται η ΕΕ με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η κοινωνία των πολιτών, οι διεθνείς οργανισμοί —και ιδίως με τα όργανα παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας— καθώς και με τις αρχές των δικαιούχων χωρών για να καταστήσουν το ΣΓΠ αποτελεσματικότερο και να διασφαλίσουν την ταυτόχρονη προώθηση του εμπορίου και των αξιών.

Η βιομηχανία της ΕΕ είναι σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων και της παραγωγής

  Η βιομηχανία της ΕΕ είναι σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων και της παραγωγής, καθώς και της άντλησης πόρων από τις χώρες του ΣΓΠ και με τη διασφάλιση ότι τηρούνται τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

  Η παρούσα τρίτη διετής έκθεση συνοδεύεται από δέκα κοινά υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας που έχουν συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Εννέα από τα έγγραφα αξιολογούν τις επιδόσεις των εννέα δικαιούχων χωρών του καθεστώτος ΣΓΠ+· το δέκατο αξιολογεί τις τρεις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, Μπανγκλαντές, Καμπότζη και Μιανμάρ, με τις οποίες η ΕΕ άρχισε να συνεργάζεται πιο στενά το 2017 — ένας πιο εντατικός διάλογος για θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. 

Το ΣΓΠ της ΕΕ καλύπτει τρεις ρυθμίσεις:

  • Γενική ρύθμιση για τις χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, με μερική ή πλήρη κατάργηση των τελωνειακών δασμών στα δύο τρίτα των δασμολογικών κλάσεων (15 δικαιούχοι)·
  • Το ΣΓΠ+ είναι ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Μειώνει τους ίδιους δασμούς σε 0 % για τις ευάλωτες χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, οι οποίες εφαρμόζουν 27 διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση (8 δικαιούχοι)·
  • Το καθεστώς ΕΒΑ (Όλα εκτός από όπλα) είναι ένα ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, το οποίο παρέχει πλήρη αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα εκτός από όπλα και πυρομαχικά (48 δικαιούχοι).

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here