Βασίλη αυτή η Βουλή ήταν η καλύτερη που είχαμε ποτέ, μιας και δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν κανένα ...νομοσχέδιο!

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης ζητά για την ανακουφιστική φροντίδα: Αυτοτελές σύστημα παροχής υπηρεσιών

Με το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα, το οποίο περιέχει και άλλες διατάξεις ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος, επιχειρείται η διαμόρφωση του αναγκαίου εξειδικευμένου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας και εν γένει παροχής υπηρεσιών τους.

Γιατί όμως είναι σημαντική; 

Η δυνατότητα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας σήμερα είναι λιγότερη από 1% των αναγκών.

Parfait

Κατά προσέγγιση ένα ποσοστό 37% των αναγκών για Α.Φ. στην Ελλάδα αφορά καρκινοπαθείς και το υπόλοιπο 63%,άλλα σοβαρά νοσήματα. Επίσης, υπηρεσίες Α.Φ. χρειάζονται ηλικιωμένοι ενήλικες με συνοσηρότητα / ασθενικότητα και παιδιά λόγω συγγενών ή χρόνιων σοβαρών παθήσεων. Το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών Α.Φ. στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Μόνο οι ασθενείς που τελικώς καταλήγουν (θανόντες) και χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες είναι κατά προσέγγιση εξήντα δύο χιλιάδες (62.000) άτομα ετησίως.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η εισαγωγή, ενός αυτοτελούς συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, για τη στοχευμένη και αποτελεσματική κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των παραπάνω ασθενών.

Με τις σχετικές διατάξεις αποσκοπείται η επίτευξη των εξής στόχων:

1. Αυτονομία και αξιοπρέπεια χρονίως πασχόντων,

2. Σχέση συνεργασίας ασθενή, οικογένειας και επαγγελματιών υγείας, διαρκής παρουσία των κρατικών δομών και υπηρεσιών στον πολίτη σε κρίσιμες στιγμές για την διαβίωσή του,

3. Αποφυγή έκθεσης ασθενούς σε επιβαρυντικές, βιολογικά και ψυχολογικά, συνθήκες παρατεινόμενης νοσηλείας σε νοσοκομειακές δομές,

4.Βελτίωση κόστους νοσηλείας,

5. Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Α.Φ, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλοι οι ασθενείς με ευθύνη του θεράποντος ιατρού τους που πάσχουν από μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή ασθένεια, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τις ασθένειες και τις ανάγκες των ασθενών,

6. Διαμόρφωση Δομών Α.Φ. Υγείας, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες διασυνδέονται με τις υπάρχουσες δομές.

7. Διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης στην ανακουφιστική φροντίδα για το υγειονομικό προσωπικό, 

8. Σύσταση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Α.Φ., η οποία προτείνει προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), μεταξύ άλλων, εθνικό σχέδιο δράσης για την Α.Φ.

9. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ελέγχου της άμεσης υλοποίησης των χρηματικών δωρεών στην Α.Φ.

Συμφωνώ με τον σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Ελλάδας ότι η φυσικοθεραπεία είναι δικαιωματικά μια παρέμβαση που προάγει την ποιοτική φροντίδα και διευκολύνει την πορεία των ασθενών με προχωρημένη νόσο .

Είναι σημαντικό να κατοχυρωθεί ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην ανακουφιστική φροντίδα με την ενίσχυση της παρουσίας των φυσικοθεραπευτών στην ΠΦΥ και στις λοιπές δομές και να ενισχυθεί και να υποστηριχτεί η λειτουργία των διεπαγγελματικών ομάδων, με την συμμετοχή Ιατρών, Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών, κ.α. 

Επί του νομοσχεδίου προτείνω :

Στο Άρθρο 9 – Συγκρότηση και θητεία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας: την παρουσία φυσικοθεραπευτή με διετή κλινική εμπειρία σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Στο Άρθρο 3 του νομοσχεδίου προτείνω : 

Στην παράγραφο 3 να γίνει πρόβλεψη παρουσίας φυσικοθεραπευτή, στη σύνθεση της ελάχιστης σύνθεσης της διεπιστημονικής ομάδας, και να διαμορφωθεί ως εξής: 

«Η ελάχιστη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας είναι γιατρός, νοσηλευτής/τρια, φυσικοθεραπευτής, κοινωνικός/ή λειτουργός, ψυχολόγος.» 

Περνώντας τώρα σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου με κοινωνικό χαρακτήρα, να ξεχωρίσω εκείνες των άρθρων 86 με την οποία η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων, παρατείνεται, κατά 2 έτη με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2024.

Επίσης, του άρθρου 88 με την οποία παρέχεται – υπό προϋποθέσεις – η δυνατότητα οικοδόμησης στις περιπτώσεις γηπέδων, κατά παρέκκλιση άρτιων, στις εκτός σχεδίου περιοχές, για τις οποίες έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, και του άρθρου 91 με το οποίο παρατείνονται κατά ένα έτος οι προθεσμίες, αφενός για να λάβουν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης, έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας και αφετέρου για να υποβληθούν αιτήματα για τη συνέχιση λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Η κυβέρνηση είναι διαρκώς παρούσα στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, κάνοντας κάθε φορά αυτό που πρέπει για την επίλυσή τους με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Parfait
Exit mobile version