Βασίλη που έχει άδικο η Λιάνα που μα λέει πως περάσαμε από την Καπετάν Γιώτη στον Κάπτεν ...Αμέρικα;

Δήμος Αμφίπολης: Ακόμα να καταθέσει προϋπολογισμό-Κατέθεσε αναφορά ο Μελίτος!

dimos amfipolis melitos franstalis debate
dimos amfipolis melitos franstalis debate
Μοιράσου το...

Γίνεται Μάρτιο μήνα και να υπάρχει Δήμος σε όλη την χώρα που δεν έχει καν ψηφίσει τον προϋπολογισμό του;
Πως δεν γίνεται!


Ο λόγος για το Δήμο Αμφίπολης, που τέλη του Μάρτη δεν έφερε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του προυπολογισμού του Δήμου, που έπρεπε να έχει κατατεθεί από τις 15 …Νοεμβρίου!


Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Άρθρο 77 αναφέρετε στο Προϋπολογισμό των Δήμων, το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.


Τι να κάνει και ο πρώην δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Μελίτος;

📌Δήμος Αμφίπολης - Συζήτηση για το μικρότερο τεχνικό πρόγραμμα της τετραετίας - 15/03/2023


Με αναφορά του προς το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και την Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ζητά να μεριμνήσει για τις δικές της παραπέρα ενέργειες, μιας και σε περιπτώσεις όπου, εξαιτίας ολιγωρίας των αρμόδιων οργάνων του δήμου να ψηφίσουν έγκαιρα τον προϋπολογισμό, ζημιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας ή παρακωλυθεί η ομαλή λειτουργία του, η κατά τόπο αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις των άρθρων 232 κ .επ. του ν.3852/2010, περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα!


Μάλιστα όπως αναφέρει στην αναφορά του, δεδομένης της απόλυτης αναγκαιότητας ο Δήμος μας (Δήμος Αμφίπολης) να διαθέτει εν ισχύ προϋπολογισμό, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του, σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις προθεσμίες των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013, αναφορικά με την ψήφιση και επικύρωση του προϋπολογισμού των δήμων, η όλη διαδικασία ψήφισης και επικύρωσης του προϋπολογισμού του έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2022.

Lavera


Παρά ταύτα, ο δήμος Αμφίπολης δεν διαθέτει έως σήμερα εν ισχύ προϋπολογισμό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα στην εκτέλεση του


Σας καλώ να καταρτίσετε και να ολοκληρώσετε την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2023, και να το πράξετε άμεσα.


Σημειώνω ότι η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), σε καμιά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να εκληφθούν ως «παράταση» των προθεσμιών του άρθρου 77 του ν.4172/2013.

vlahos-melitos


Τέλος, τονίζω ιδιαίτερα ότι:


Σε περιπτώσεις όπου, εξαιτίας ολιγωρίας των αρμόδιων οργάνων του δήμου να ψηφίσουν έγκαιρα τον προϋπολογισμό, ζημιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας ή παρακωλυθεί η ομαλή λειτουργία του, η κατά τόπο αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις των άρθρων 232 κ. επ. του ν.3852/2010, περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα.


Για όσο χρόνο καθυστερεί η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού του Δήμου μας (Δήμος Αμφίπολης) προς έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία αυτού αρχή, παρέχεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών να του επιβάλουν τις κυρώσεις των παρ.8 του προαναφερθέντος άρθρου 77 του ν.4172/2013 και η οποία έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 174 του ν.4270/2014.


Εσείς τι λέτε;
Θα ιδρώσει το αυτί του Φραστανλή;


Θα μου πείτε και τι τον νοιάζει;


Θα είναι ξανά …υποψήφιος;

Βέβαια το θέμα δεν είναι ο Φραστανλής, αλλά τα όργανα που υποτίθεται πως εποπτεύουν την καλή λειτουργία (ας γελάσω) των δήμων…

Γιατί κακά τα ψέματα.


Αν δεν τιμωρηθεί τόσο ο απερχόμενος Δήμαρχος, όσο και η ανάλογη υπηρεσία, υπάρχει πρόβλημα στην δημόσια διοίκηση.
Και μάλιστα …σοβαρό!

Έπεσε το τοιχίο στο ΔΑΚ Αχ. Καραμανλής στη Πρώτη!

Δήμος Αμφίπολης: Πέρασε το ψήφισμα με τον «ένοχο» ο Φραστανλής!

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μοιράσου το...

Lavera
Exit mobile version