Για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών: Διάκριση σε Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό

Πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε διαδικτυακά το Σάββατο, 5-6-2021, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το απόγευμα, ο πανελλήνιος διαγωνισμός “BRAVO SCHOOLS” του οργανισμού QualityNet Foundation.

Στον φετινό διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν 342 σχολεία και υλοποιήθηκαν από αυτά 867 πρωτοβουλίες .

Η πρωτοβουλία “BRAVO SCHOOLS” στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, που σχετίζονται με τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με στόχο το 2030 και που περισσότεροι από 190 ηγέτες παγκόσμια έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν.

Έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν «στη μεταμόρφωση του κόσμου μας σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες, σε έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και ποιοτική εκπαίδευση, σε έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, στον κόσμο που αειφόρα θα μεριμνά όχι μόνο για τις ανάγκες της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενιών», στον κόσμο που θα αξίζει να ζούμε και να ζείτε.

Στόχος του διαγωνισμού ήταν να ενημερωθεί για όλα τα παραπάνω η ελληνική κοινωνία με επόμενο βήμα την ευαισθητοποίησή της και με όραμα τη διαμόρφωση Ενεργών Πολιτών.

Και για να καταστεί δυνατό όλα αυτά να γίνουν πράξη, απαιτείται η συντονισμένη προσπάθεια όλων μας, γιατί όλοι μας έχουμε το δικαίωμα όχι απλά να ζούμε, αλλά να ζούμε με ειρήνη, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Το σχολείο μας, το 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, διακρίθηκε στον σχολικό διαγωνισμό Bravo Schools 2021 με τη συμμετοχή στην κατηγορία «Εφαρμοσμένο Σενάριο – Καινοτόμο Πρόγραμμα» με τίτλο «Το Σιδερωμένο Φύλλο» Κινηματογραφική́ παιδεία και Αειφορία, στον Παγκόσμιο Στόχο 15.


Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και μαθητές για την προσπάθειά τους!

Δεσμευόμαστε όλοι μαζί να είμαστε Πρεσβευτές των 17 Στόχων για τη Δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου!