Για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας 14,5 εκατ. στον N.Σερρών!

Περίπου 14.500.000 ευρώ θα διατεθούν στην Π.Ε. Σερρών για έργα σύμφωνα με σχετική μελέτη που συνέταξε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. , με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Χατζόπουλο, ειδικό Σύμβουλο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.Καραμανλή και πάντα για την ανάπτυξη βασικών υποδομών.

Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας και υψηλής προτεραιότητας

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα και φορείς για την διαχείριση, υλοποίηση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.) από τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο θα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ , με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία κατένειμαν τις αρμοδιότητες και ρόλους, προκειμένου η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει κατά τον καλύτερο, συντομότερο και ποιοτικότερο τρόπο, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου της χώρας.

Το Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.) και η υλοποίηση των συναφών έργων που το συναπαρτίζουν ως ενιαίο σύνολο, χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας και υψηλής προτεραιότητας, μεταξύ άλλων και για τους εξής λόγους :

Α) Η περιοχή υλοποίησης και επιρροής του εκτείνεται σε εθνικό επίπεδο.

Β) Αφορά τη ζωή και την υγεία των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας.

Γ) Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει σημαντικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Δ) θα συγχρηματοδοτηθεί από δανειακούς πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ε) Απαιτείται αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών του Δημοσίου και των Περιφερειών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.

ΣΤ) Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εθνικού «Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2011-2020.

Ζ) Υπάρχει η ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός των παθόντων προσώπων από οδικά ατυχήματα.

Φορέας Διαχείρισης των έργων του Προγράμματος, ορίστηκε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ως Φορέας Διαχείρισης των έργων του Προγράμματος, ορίστηκε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.που διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία και αποτελεσματική οργάνωση για τη διοίκηση και τη διαχείριση της μελετητικής ωρίμανσης της κατασκευής, της συντήρησης και της λειτουργίας σύνθετων τεχνικών έργων υποδομής, και ειδικότερα, έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία και διαχειριστική επάρκεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση οδικών έργων.

Επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.

Σύμφωνα με την σχετική μελέτη που συνέταξε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών θα διατεθούν περίπου 14.500.000,00 ευρώ .

Έργα οδοποιίας ύψους 1 εκατ. ευρώ τον δήμο Νέας Ζίχνης

Να σημειώσουμε πως ήδη την περασμένη βδομάδα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Νέας Ζίχνης ύψους 1.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

Πρόκειται για έργα επέκτασης και βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές γη και εκμεταλλεύσεις εκμεταλλεύσεων.

Έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου του Δήμου Αμφίπολης ύψους 500 χιλ ευρώ

Επίσης έργα βελτίωσης βατότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Αμφίπολης ύψους 500.000,00 υπέγραψε την αρχή του χρόνου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο Τύμβος Καστά και η ανάγκη αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής

Η εν λόγω πρόταση έλαβε όπως είναι φυσικό και την απαιτούμενη προέγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συνάντηση στη Αντιπεριφέρεια Σερρών για τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ κ. Πάρι Μπίλια, κατά την οποία ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννης Χατζόπουλος παρουσίασε τα προγραμματισμένα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά από συντονισμένες διαβουλεύσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ κ. Πάρι Μπίλια, αποφασίστηκε η

  • ένταξη έργων που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση του Νομού Σερρών,
  • έργα βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου και εγγειοβελτιωτικά έργα, ύψους περίπου 15.000.000 ευρώ στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως ανέφερε στην σύσκεψη ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή, ξεκινάει σταδιακά το Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σύμφωνα με την σχετική μελέτη στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών θα διατεθούν 14.259.309,29 ευρώ, μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ των δύο Υπουργείων, Υποδομών & Μεταφορών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζόπουλος η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., καθώς διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία και αποτελεσματική οργάνωση για τη διοίκηση και τη διαχείριση της μελετητικής ωρίμανσης της κατασκευής, της συντήρησης και της λειτουργίας σύνθετων τεχνικών έργων υποδομής, και ειδικότερα, έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία και διαχειριστική επάρκεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση οδικών έργων, θα έχει καθοριστικό ρόλο ως Φορέας Διαχείρισης των έργων.

Επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης .

Στη Π.Ε Σερρών καταγράφηκαν 105 θέσεις μελανών σημείων black spots ( αίτια ατυχημάτων )

Συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών καταγράφηκαν, αναλύθηκαν, αξιολογήθηκαν και μελετήθηκαν 105 θέσεις μελανών σημείων black spots (αίτια ατυχημάτων) σε ένα δίκτυο 14 αξόνων (γεωμετρία αξόνων), συνολικού μήκους 211 χιλιομέτρων.

Τέσσερις από αυτούς είναι Εθνικοί οδοί και δέκα επαρχιακοί, εκ των σημαντικών δικτύων του νομού, όπως υπεδείχθησαν από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.

Στην εν λόγω συνάντηση έγινε αναφορά και στην επικαιροποίηση της μελέτης του οδικού άξονα Λευκοθέας- Αλιστράτης, που θα χρηματοδοτηθεί με 600.000,00 ευρώ από το μέτρο «Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη», ώστε να ακολουθήσει η χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου με την συνδρομή του Υπουργείου .

Αναμένονται σύντομα οι αναλυτικές ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here