Πέτρος Αγγελίδης, Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών : Να ενωθούν όλες οι σερραϊκές δυνάμεις!

Παρακάτω εμφανίζεται το ιστορικό του θέματος και με πιο απλά λόγια για το έργο αυτό υπήρχαν θετικές απαντήσεις τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση , μόνο που τελικά το έργο απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Φυσικά τώρα είναι στο χέρια της Δημοτικής αρχής η καυτή «πατάτα» , μιας και θα πρέπει να αποφασίσει η νέα αρχή των Σερρών, αρχικά αν αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλτόστρωση του Αυτοκινητοδρομίου, ή αν θα πάνε στην ασφαλτόστρωση της πόλης

Ένα θέμα που ταλάνισε πολλές φορές το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και φυσικά και ο τρόπος της απευθείας χρηματοδότησης μιας επιχείρησης στην οποία δεν είναι ο Δήμος μας ο μόνος μέτοχος.

Το τι θα επιλέξει η σημερινή δημοτική αρχή είναι άγνωστο, αν και θεωρείται δεδομένο πως η στήριξη του αυτοκινητοδρομίου είναι εκ των ων ουκ άνευ!

Αρκεί βέβαια να είναι …νόμιμη!

Παρών δηλώνει με κάθε τρόπο ο πρώην Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία να υπερασπιστεί το έργο του

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΙΧΕ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ !!!

Σχετικά με το θέμα του έργου «Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 450.000 € και την απόρριψή του από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για την ενημέρωση των πολιτών έχουμε να παραθέσουμε τα εξής:

1) Η δημοτική αρχή του Πέτρου Αγγελίδη έχοντας ως στόχο το αυτοκινητοδρόμιο να γίνει πιο ανταγωνιστικό και πιο ελκυστικό για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ευεργετικές συνέπειες στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, διέθεσε 450.000 € από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών για να υλοποιηθεί το έργο του εκσυγχρονισμού του αυτοκινητοδρομίου.

Ένα έργο που θα γινόταν με τις τελευταίες προδιαγραφές με αποτέλεσμα την αναβάθμιση και την ασφάλεια της πίστας του αυτοκινητοδρομίου.

2) Μετά τη λήψη της κατά πλειοψηφίας απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου Σερρών με αρ. 345/2018 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1) που ήταν το
πρώτο στάδιο για την έναρξη υλοποίησης του έργου και εν συνεχεία της
ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με αριθμό 150/2019
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2) με θέμα:

«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019», που συμπεριλαμβανόταν και το έργο «Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών», προέκυψε, μετά από προσφυγή πολιτών κατά του έργου, θέμα για το αν είναι νόμιμη η διάθεση χρημάτων από το Δήμο Σερρών για την υλοποίηση έργων στο αυτοκινητοδρόμιο, επειδή το αυτοκινητοδρόμιο είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Σερρών.

3) Στο θέμα αυτό τελικά δόθηκε απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με το έγγραφο αρ. πρωτ. 8283/06-02-2019 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3), σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος μπορούσε να υλοποιήσει το έργο, διότι το έγγραφο διευκρίνιζε ότι η δαπάνη του δήμου για την υλοποίηση του έργου στο αυτοκινητοδρόμιο δεν συνιστά έμμεση επιχορήγηση.

Συγκεκριμένα το έγγραφο ξεκαθάριζε: «Στο βαθμό που τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών δεν στοχεύουν στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών του μίσθιου και εν γένει της επιχείρησης αλλά αυξάνουν την αξία του ακινήτου, επί του οποίου ο δήμος διατηρεί την κυριότητα, εισπράττοντας παράλληλα και έσοδα από την εκμίσθωση, εκτιμούμε ότι η σχετική δαπάνη δεν συνιστά έμμεση επιχορήγηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 265 του ν. 3463/2006».

4) Μετά το «πράσινο φως» που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με το έγγραφό του αρ. 8283/06-02-2019, ξεκίνησαν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα:

α) Στις 14-06-2019 η Οικονομική Επιτροπή με την ομόφωνη
απόφασή της με αρ. 130/2019 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4), ενέκρινε την υπ’
αριθμό 108/2017 μελέτη και καθόρισε τους όρους διακήρυξης και
συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εκσυγχρονισμός
αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» με αρ. μελέτης 108/2017 και
προϋπολογισμό 450.000 € με Φ.Π.Α. 24%.


β) Στις 15 Νοεμβρίου 2019 η Οικονομική Επιτροπή με την
ομόφωνη απόφασή της με αρ. 281/2019 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5) ενέκρινε το
πρακτικό κατακύρωσης του αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (με χρήση ΕΣΗΔΗΣ) ανάθεσης της σύμβασης του έργου
«Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού
450.000 € με Φ.Π.Α., με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ
«83282».

5) Κατόπιν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το έγγραφό της με αρ.
πρωτ. 22453/9-12-2019 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6) αποφάσισε ότι η αρ.
281/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στην
έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου


«Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού
450.000 €, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη.
6) Μετά από όλα αυτά, πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον
ανάδοχο, ακολούθησε το στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: Το Ελεγκτικό Συνέδριο τελικά απέρριψε το έργο!!!!

Αυτό είναι εν συντομία το ιστορικό του θέματος για το έργο
«Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» όπως ενημερώνει ο Πέτρος Αγγελίδης και η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων.

Με πιο απλά λόγια για το έργο αυτό υπήρχαν θετικές απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τελικά απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Αυτό όμως που προέχει τώρα είναι να ενωθούν όλες οι σερραϊκές δυνάμεις για την εξεύρεση λύσης με στόχο την υλοποίηση του έργου προς όφελος του Δήμου Σερρών αλλά και της Ελλάδος.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here