Στον Αγροδιατροφικό τομέα έρχεται μια Νέα εποχή

Προγραμματίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα 1 δις ευρώ

Εγγειοβελτιωτικά έργα που μπορούν να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός κατά την παρέμβασή του στο Delphi Economic Forum VI, όπου ανέπτυξε το σχέδιο και τις προτεραιότητες του Υπουργείου στην διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής που θα οδηγήσει σε μια νέα εποχή στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στον Αγροδιατροφικό τομέα Προγραμματίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα 1 δις ευρώ

Περιγράφοντας τις προτεραιότητες της νέας Εθνικής Στρατηγικής ο κ. Λιβανός υπογράμμισε επτά σημεία:

άμεση στήριξη του αγροτικού κόσμου, ιδιαίτερα εν μέσω των πρωτόγνωρων
συνθηκών της πανδημίας του covid.

ένταξη έργων υποδομής και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα στο
Ταμείο Ανάκαμψης

ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης & κατάρτισης ει δυνατόν από το
νηπιαγωγείο και ιδίως ταχύρυθμα μαθήματα για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν
αγρότες.

-Η ενδυνάμωση των ελέγχων για να «χτυπήσουμε» τις παράνομες ελληνοποιήσεις και να προστατεύσουμε τους έλληνες καταναλωτές και παραγωγούς   

προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της άσκησης πολυεπίπεδης εξωτερικής
πολιτικής και της ανάπτυξης κέντρων καινοτομίας για την αγροδιατροφή.

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των
φυσικών πόρων

-Η διατύπωση και τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Ελληνική Διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα μας. 

Στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απηύθυνε πρόσκληση για συνένωση δυνάμεων

Τα 200 χρόνια προσφοράς

Ο κ. Λιβανός αναγνωρίζοντας τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της Ελλάδας τόνισε ότι «ο αγροδιατροφικός τομέας και η αγροτική παραγωγή συνιστούν έννοιες συνυφασμένες με την ιστορία του τόπου μας. Η ιστορία της ελληνικής γεωργίας είναι η ιστορία της Ελλάδας.

Στα 200 χρόνια της σύγχρονης πορείας μας, κεντρικοί στόχοι της αγροτικής πολιτικής μας
ήταν και είναι:

-βιώσιμο γεωργικό εισόδημα,

-συνεχής βελτίωση της θέσης των αγροτών,

-προώθηση της απασχόλησης, της ποιότητας ζωής και της τοπικής  ανάπτυξης στις
αγροτικές περιοχές.

Η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έλθει από την περιφέρεια».

Εκτίμηση του κ. Λιβανού είναι ότι εν έτει 2021, η αγροτική πολιτική μιας χώρας, όπως η Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από το διεθνές περιβάλλον. 

Όπως πως η λογική της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αλληλοσυμπληρώνεται αρμονικά με τη νέα ΚΑΠ, συνδέει τα «παραδοσιακά» ζητήματα με τα σύγχρονα ζητούμενα, όπως το περιβάλλον, η υγεία, η ανταγωνιστικότητα και ο διατροφικός πολιτισμός.

Ο ρόλος του κράτους

Μέσα σε αυτή τη σύνθετη διεθνή πραγματικότητα  ο κ. Λιβανός διατύπωσε το ερώτημα για τον ρόλο που πρέπει να έχει το κράτος.

Σύμφωνα με την αντίληψη της κυβέρνησης ο ρόλος του κράτους συνίσταται πρωτίστως στη χάραξη της πολιτικής και της εθνικής στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα.

Μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής με συγκεκριμένη στοχοθεσία, διατύπωση προτεραιοτήτων, και με βάθος χρόνου.

Μια στρατηγική, που δυστυχώς απουσίαζε από τον αγροτικό τομέα.

Η πρόκληση της νέας Εθνικής Στρατηγικής

Σύμφωνα με τον κ. Λιβανό κεντρική ευθύνη του κράτους, αποτελεί η διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής Στρατηγικής που θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο για την αγροδιατροφή.

Ως βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση  αυτής της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την αγροτική πολιτική συνιστούν:

– η Νέα ΚΑΠ, με την οποία συνδέεται άμεσα το μέλλον της ελληνικής γεωργίας,
– το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου θα δοθεί έμφαση στα εγγειοβελτιωτικά έργα, στην
καινοτομία και στην προσαρμογή των νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα
– η δημιουργία ενός Think tank για την αγροτική πολιτική,
– η χρήση καλών πρακτικών και βέλτιστων παραδειγμάτων  άλλων μοντέλων από
χώρες όπως η Ολλανδία, το Ισραήλ και η Ιρλανδία.

Δείτε επίσης