Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ – Ασφαλές και υγιεινό το πόσιμο νερό

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης με ανακοίνωσή της
αφού καθησυχάζει τους καταναλωτές για τα νιτρικά στο νερό,

Απαντά επί της ουσίας στο δημοσίευμα της Real News για το νερό με νιτρικά σε όλες τις περιοχές της χώρας, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες της χώρας μας ότι οι ΕΔΕΥΑπαρέχουν ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό τηρώντας τις προβλέψεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Σύμφωνα με την ΕΔΕΥΑ
Τηρούνται οι προβλέψεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης δεν αποτελεί μόνο το όργανο της κοινής εκπροσώπησης των ΔΕΥΑ με σκοπό την ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά παρέχει και την δημόσια πρόσβαση και την
διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών

Μάλιστα ο κ Χαλκιόπουλος τόνισε οτι η αναφερόμενη μέτρηση 24ml/g αφορά μια
συγκεκριμένη περιοχή κοντά στην πλατεία ΙΚΑ.

Στην ανακοίνωσή της απαντά επί της ουσίας στοδημοσίευμα της Real News για το νερό με νιτρικά σε Μιδέα, Ερμιόνη, Κουτσοπόδι, με υπέρβαση του ορίου των 50
mg/L , που έκανε το δημοσίευμα του Αλέξανδρου Κόντη στην εφημερίδα Real News.

Σε απάντηση του εν λόγω άρθρου με τίτλο «Επικίνδυνο νερό σε 27 περιοχές», στο
οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι 27 πόλεις της χώρας, παρέχουν επικίνδυνο
νερό λόγω νιτρικών στους καταναλωτές τους, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) που εκπροσωπεί 120 ΕΔΕΥΑ της χώρας,
αναφέρει τα εξής:

«Σε απάντηση του από 11/03/2021 άρθρου της Real News με τίτλο “Επικίνδυνο
νερό σε 27 περιοχές”
του κ. Αλέξανδρου Κόντη, στο οποίο αναφέρεται ότι 27 πόλεις
της χώρας μας παρέχουν επικίνδυνο νερό λόγω νιτρικών στους καταναλωτές τους, η
Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) που
εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, αναφέρει τα εξής:

Όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ), καθώς και οι Δήμοι που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α. ακολουθούν και εφαρμόζουν την
ισχύουσα εθνική Νομοθεσία, καθώς και την αντίστοιχη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία
για την ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης με
δειγματοληψίες και αναλύσεις όλων των απαιτουμένων μικροβιολογικών,
φυσικοχημικών ως και ραδιενεργών παραμέτρων.

Η εφαρμογή της παραπάνω
νομοθεσίας ελέγχεται συστηματικά από το Υπουργείο Υγείας.

Όσον αφορά το θέμα των νιτρικών το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όριο για τα
νιτρικά 50 mg/l για το πόσιμο νερό.

Τον Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα ψηφίσθηκε η
νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό (2184/2020/ΕΕ) που προβλέπει, επίσης,
το όριο των 50 mg/l για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό.

Το όριο αυτό είναι σύμφωνο με την σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας
και δεν έχει αλλάξει για περισσότερο από 30 χρόνια.

Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το όριο είναι 10 mg/l, αλλά για άζωτο που αντιστοιχεί σε 44,3
mg/l για νιτρικά, παρόμοιο δηλαδή με το όριο της ευρωπαϊκής οδηγίας και της
σύστασης του ΠΟΥ.

Η ΕΔΕΥΑ ως τακτικό μέλος της EurEau (Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Εθνικών
Ενώσεων Επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης) επικοινώνησε με τις αντίστοιχες
Ενώσεις των Επιχειρήσεων Ύδρευσης των αναφερομένων στο δημοσίευμα Κρατών-
Μελών στα οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχει σύσταση στη νομοθεσία
τους για “όριο τα 10 mg/l”.

Καμία Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης από τις 7 χώρες δεν είχε γνώση ενός
τέτοιου ορίου.

Επομένως, η αναφορά από το δημοσίευμα στο παραπάνω όριο είναι ψευδής και
ανυπόστατη.

Εντύπωση, επίσης, μας προξενεί το γεγονός ότι το δημοσίευμα επιχείρησε να
εκμεταλλευθεί και το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο παρέχει
δημόσια πρόσβαση και διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών και όχι για να
αποτελέσει εργαλείο παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της επιστημονικής
αλήθειας.

Τα θέματα εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημόσια παρεχόμενο νερό είναι
εξαιρετικά σημαντικά και ευαίσθητα διότι συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία,
ενώ η δημοσίευση “ειδήσεων” ανάλογων με αυτών του δημοσιεύματος χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση από τους φορείς που εμπλέκονται και ασχολούνται
εντατικά και συστηματικά με το θέμα αυτό, όπως το Υπουργείο Υγείας και οι
Επιχειρήσεις Ύδρευσης, μπορεί να μετατρέψει πολύ εύκολα την πληροφόρηση σε
παραπληροφόρηση και να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό.

Επιμέρους μελέτες ή προσωπικές γνώμες και απόψεις μπορεί να έχουν ένα
επιστημονικό και ενδεχομένως δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι
δεσμευτικές και δεν μπορούν να συνιστούν την επίσημη “γραμμή πλεύσης” για
σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία.

Στις περιπτώσεις αυτές δεσμευτική είναι μόνο η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τέλος, η ΕΔΕΥΑ ως θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει
τους πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν ασφαλές και
υγιεινό πόσιμο νερό τηρώντας τις προβλέψεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας».

Να σημειώσουμε πως Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ είναι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γεώργιος
Μαρινάκης, ενώ Γραμματέας είναι ο «δικός» μας Δήμαρχος Βισαλτίας Αθανάσιος
Μασλαρινός,

Όσο για την ρύπανση από τα νιτρικά, σημειώνουμε πως προέρχεται από την
υπερβολική χρήση λιπασμάτων και διεθνώς αναφέρεται ως ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα επιβάρυνσης των υδάτων, με πραγματικό κίνδυνο για τον ανθρώπινο
οργανισμό, ειδικά για εγκύους, βρέφη και μικρά παιδιά.

Δείτε επίσης