Για τις επιχειρήσεις εστίασης, αθλητισμού και πολιτισμού: Αναστολή συμβάσεων έως το τέλος Ιανουαρίου

Πρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών και επιχειρήσεων με διεύρυνση των κλάδων που εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ και έχουν τη δυνατότητα αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων καθώς και αναστολή της πληρωμής της δόσης από φορολογικές οφειλές που λήγει στο τέλος Ιανουαρίου ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.

Συνεπώς για δύο εβδομάδες και έως το τέλος Ιανουαρίου, δίνεται η δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή εργαζομένους τους οι επιχειρήσεις στους κλάδους της εστίασης, του αθλητισμού, αλλά και στον πολιτισμό, τα θέατρα, τους παιδότοπους και τις εκδηλώσεις. 

Νέα μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους: Τι προβλέπεται για την αναστολή εργασίας

Για δύο εβδομάδες, έως το τέλος Ιανουαρίου, δίνεται η δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή εργαζομένους τους οι επιχειρήσεις στους κλάδους της εστίασης, του αθλητισμού, αλλά και στον πολιτισμό, τα θέατρα, τους παιδότοπους και τις εκδηλώσεις

Αναλυτικότερα το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει: 

Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.

Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους:

Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ, Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους:

Τέχνες του θεάματος και θέατρα, Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων, Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων, Παιδότοποι.

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους

Εστίαση, Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering),Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων, Κινηματογράφοι, Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, Γυμναστήρια, Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες, Σχολές χορού, Φυσική ευεξία, Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα, Καζίνο.

Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, Οργάνωση εκδηλώσεων, Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering), Σχολές χορού, Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Προϋποθέσεις εφαρμογής: 

– Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.

– Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. 

– Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.

Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ- REACT EU.

– Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή

– Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

– Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.