Οι ανεμβολίαστοι σε επ’ αόριστον αναστολή εργασίας

Έληξε η προθεσμία που έχει δοθεί στο προσωπικό στις ιδιωτικές και
δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία,

προκειμένου να εμβολιαστούν,

καθώς όλοι όσοι παραμένουν ανεμβολίαστοι,
αυτόματα τίθενται σε επ’ αόριστον αναστολή εργασίας.

Και αυτό γιατί ο εργοδότης τους, υποχρεούται να δηλώσει άμεσα τη μετάβασή
τους σε καθεστώς αναστολής στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Παράλληλα, οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού στο υγειονομικό προσωπικό θα διενεργήσει στο σύνολο της
επικράτειας η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
, καθώς οι οικείες διατάξεις
προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω
υποχρέωση:

Στο Δημόσιο Τομέα για τον εργαζόμενο προβλέπετε το ειδικό διοικητικό μέτρο
αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του
επικεφαλής του Φορέα.

Η άρση αναστολής προβλέπεται μετά την πάροδο 14 ημερών από την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού. 

Αντίθετα στον ιδιωτικό Τομέα προβλέπεται για τον εργαζόμενο ο εργοδότης να
υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου
και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό
διάστημα μη παροχής εργασίας.

Όσο για τον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των
οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) 10.000 € για κάθε
παράβαση και έως 50.000€ και β) σε περίπτωση υποτροπής που
διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000€ για κάθε παράβαση και έως 200.000€.

Και μη νομίζετε ότι αυτά γίνονται μόνο στην Αθήνα;

Και στις Σέρρες έπεσαν πρόστιμα για παραβάσεις ιδιοκτητών
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των μέτρων
αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού.

Μάλιστα τρεις ιδιοκτήτες καταστημάτων συνελήφθησαν και τους
επιβλήθηκαν πρόστιμα 2.000 ευρώ για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,
ενώ στις επιχειρήσεις επιβλήθηκε και 7ήμερο … λουκέτο!

Δείτε επίσης