ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε: Η υπογραφή των συμβάσεων ξεκινά άμεσα

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ξεκινά την διαδικάσια των συμβάσεων στα πλάισια του προγράμματος LEADER/CLLD

Εκδόθηκε στις 22-12-2020 η υπ’ αριθ. 6737 Απόφαση Ένταξης Πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD του Ν. Σερρών και του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Π.Α.Α. 2014-2020» 

Ύψος των επενδύσεων

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε μια μακρά και επίπονη διαδικασία ενημέρωσης, υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης 67 ιδιωτικών επενδύσεων το συνολικό ύψος των οποίων υπολογίζεται να ανέλθει σε 17,8 εκ € εκ των οποίων η δημόσια χρηματοδότηση θα ανέλθει έως 9,45 εκ. €.

Η υπογραφή των συμβάσεων από την ΑΝΕΣΕΡ με τους δικαιούχους ξεκινά άμεσα ώστε να ακολουθήσει η εκταμίευση των ανωτέρω πιστώσεων.

Ο πίνακας των ενταγμένων έργων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ( www.aneser.gr ). 

Ευχόμαστε σε όλους καλά Χριστούγεννα, υγεία, αισιοδοξία και δημιουργικότητα για το νέο έτος

Διαβάστε επιπλέον Σερραϊκά Νέα: