ΑΝΕΣΕΡ: Θα επιχορηγηθούν εξήντα επτά έργα ιδιωτικού χαρακτήρα


Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα υπεγράφησαν ακόμα δεκατέσσερις (14) Συμβάσεις
Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Σερρών, κο Παναγιώτη Σπυρόπουλο
, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΝΕΣΕΡ
Α.Ε. κου Δημήτρη Καριπίδη
, καθώς και της κα Τριανταφύλλου Ελένης, Δ/ντριας της
Αναπτυξιακής Εταιρείας.


ΑΝΕΣΕΡ:Το σύνολο της επιχορήγησης των 14 αυτών συμβάσεων ανέρχεται σε 1.868.173,51 € με
συνολικό προϋπολογισμών έργων αυτών, τα 3.448.867,71 €.

Έως τώρα έχουν υπογραφεί συνολικά 19 συμβάσεις Ιδιωτικών έργων συνολικής
επιχορήγησης 2.675.105,30 € και προϋπολογισμού 4.964.182,60 €

Σημειώνεται πως συνολικά θα επιχορηγηθούν εξήντα επτά (67) έργα ιδιωτικού
χαρακτήρα από την
ΑΝΕΣΕΡ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20.000.000€ και δημόσιας δαπάνης
10.000.000,.

Εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το σύνολο των
έργων.

Δείτε ακόμα