Από την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο» έχει αναλάβει την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ωφελούμενους που απασχολούνται ή επιχειρούν στον κλάδο τουριστικών οδηγών – πρακτόρων και συνολικά στον κλάδο του τουρισμού στο Νομό Σερρών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «STRYMONAS COPERATION CORRIDOR/ River Plus» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020». 

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5,00€ ανά ώρα παρακολούθησης με μοναδική προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και θα τους δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης  εκπαίδευσης. 

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά 10:00π.μ. – 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2310.383435 & 2310.527722 από την κα Κουμαροπούλου Πόπη.

Η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο στο email [email protected]

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα: 

  1. Αίτηση (Επισυνάπτεται) (Απαραίτητη η συμπλήρωση ΑΦΜ , ΔΟΥ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ)
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αποδεικτικό εργασίας  
  4. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ως πρώτος δικαιούχος   

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 10/12/2021.