Οι πρώην αντιπρυτάνεις του ΤΕΙ ΚΜ θεωρούν αδιανόητο το γεγονός της απομάκρυνσης των αιρετών μελών του συνενωθέντος πρώην ΤΕΙ ΚΜ από την Διοικούσα Επιτροπή του Νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Με ενημερωτικό Σημείωμα τους οι πρώην αντιπρυτάνεις θεωρούνε υποχρέωσή τους να πληροφορήσουνε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητα για το γεγονός της απομάκρυνσης των αιρετών μελών του συνενωθέντος πρώην ΤΕΙ ΚΜ

Με ενημερωτικό Σημείωμα τους οι πρώην αντιπρυτάνεις του ΤΕΙ ΚΜ Χασάπης, Δαυίδ, Θεοδωρίδου, Στρουθόπουλος και Μωυσιάδης, εκ μέρους των εκλεγμένων μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας θεωρούνε υποχρέωσή τους να πληροφορήσουνε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και την τοπική κοινωνία των Σερρών  για το γεγονός της απομάκρυνσης των αιρετών μελών του συνενωθέντος πρώην ΤΕΙ ΚΜ από την Διοικούσα Επιτροπή του Νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους έχει ως εξης:

Εκλεχθήκαμε, ως Πρυτανικό Συμβούλιο,  από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας τον Νοέμβριο του 2017 και αναλάβαμε την διοίκηση του Ιδρύματος τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους με λήξη της θητείας μας στις 31.08.2022. Η διαδικασία εκλογής μας ήταν ατομική (δηλαδή δεν αποτελούσαμε εκλογικό συνδυασμό).

Αν και από  διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές κατορθώσαμε να συν-διαχειριστούμε τα διάφορα ζητήματα του Ιδρύματός μας με ενότητα, διαφάνεια, κοινή στόχευση και αίσθημα ευθύνης.

Λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας προέκυψε η προοπτική συγχώνευσής του ΤΕΙ ΚΜ με όμορα τριτοβάθμια Ιδρύματα  και την μετεξέλιξη του σε Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο μιας γενικότερης πρωτοβουλίας που αφορούσε στην αναμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανελλήνιο επίπεδο.

Με αίσθημα ευθύνης στην ακαδημαϊκή εξέλιξη του Ιδρύματος μας και την γενικότερη προσφορά στην τοπική κοινωνία ανταποκριθήκαμε στη πρόκληση.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις  τον Μάϊο του 2019 το πρώην ΤΕΙ ΚΜ έγινε μέλος του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αποτελεί σήμερα την Πανεπιστημιούπολη των Σερρών. 

Όπως συμβαίνει σε κάθε νεοσύστατη ακαδημαϊκή οντότητα ορίστηκε μια Διοικούσα Επιτροπή που  θα επωμίζονταν τον δύσκολο έρο της ομογενοποίησης διαφορετικών πρακτικών και κανονισμών και θα οδηγούσε το πολυπληθές νέο πανεπιστήμιο  μέσω μιας εκλογικής διαδικασίας στην ανάδειξη νέας Συγκλήτου.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι το πρώην Διεθνές Πανεπιστήμιο είχε μόνο 8 μέλη ΔΕΠ και διοικούνταν από διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή.

Στην Διοικούσα Επιτροπή του νέου Πανεπιστημίου συμμετείχαν ex officio όλοι οι εκλεγμένοι πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις των τριών αυτόνομων Ιδρυμάτων που συγχωνεύτηκαν,  καθώς επίσης και κάποια επιπρόσθετα μέλη που όρισε ο τότε Υπουργός Παιδείας, όπως είχε το δικαίωμα.  

Η συμμετοχή  στη Διοικούσα Επιτροπή των εκλεγμένων πρώην πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων (συνολικά 13 πρόσωπα), που παρεμπιπτόντως είχαν διανύσει μικρό μέρος της θητείας τους, είχε ως στόχο να διασφαλίσει την εδραίωση του Νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου απορροφώντας κραδασμούς και δυσλειτουργίες της πρώτης περιόδου λειτουργίας του.

Στο μικρό διάστημα λειτουργίας της η νέα Διοικούσα Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν ισότιμα τα συγχωνευθέντα Ιδρύματα κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει όλες τις ακαδημαϊκές οντότητες

Στο μικρό διάστημα λειτουργίας της (ένα εξάμηνο) η νέα Διοικούσα Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν ισότιμα τα συγχωνευθέντα Ιδρύματα  κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει όλες τις ακαδημαϊκές οντότητες (Τμήματα και Σχολές), να στελεχώσει με έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό τα 31 Τμήματα.

Nα ενοποιήσει πληροφοριακά συστήματα,  ηλεκτρονικά πρωτόκολλα, φοιτητολόγια, να υποδεχτεί τους νεοεισερχόμενους φοιτητές στο νέο πανεπιστήμιο, να συγκροτήσει όλες τις θεσμικά προβλεπόμενες επιτροπές (ΠΜΣ, Erasmus, Φοιτητικής Μέριμνας, Βιβλιοθήκης).

Nα εκπονήσει Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών, να συντάξει κοινό πλαίσιο για διδακτορικές διατριβές και να δεσμευτεί ότι θα στηρίξει με εσωτερικές υποτροφίες την προώθηση της έρευνας.

Να διοργανώσει ένα εσωτερικό συνέδριο για να γνωρίσουν τα μέλη ΔΕΠ τις ερευνητικές δραστηριότητες που εκτελούνται από άλλους συναδέλφους τους στο Ίδρυμα και να σχεδιάσει μια teaching week ξένων καθηγητών τρεις πανεπιστημιουπόλεις (Σέρρες, Καβάλα και Θεσσαλονίκη) για τον Μάιο του 2020.

Τέλος, να εντάξει έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να διεκδικήσει πόρους για περαιτέρω ομογενοποίηση και εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων του.

Εν κατακλείδι, είμαστε υπερήφανοι που μέσα από σκληρή και ανιδιοτελή προσπάθεια εργασθήκαμε με αίσθημα ευθύνης και πνεύμα συνεννόησης ώστε να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα  του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Ήταν εύλογη η έκπληξή μας όταν πριν μερικές εβδομάδες τέθηκε σε ισχύ μία νομοθετική διάταξη που αντικαθιστούσε το ιδρυτικό άρθρο του ν.4610/2019 που αφορούσε στη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, με μια διατύπωση που στην ουσία «εξαφάνιζε» τα εκλεγμένα πρυτανικά συμβούλια.

Αναρωτηθήκαμε για την στόχευση της παρέμβασης.

Η απορία μας διευκρινίστηκε πολύ σύντομα.

Την περασμένη Παρασκευή δημοσιεύθηκε η ανασύσταση της Διοικούσας Επιτροπής:

  δεν απομακρύνονται όλα τα μέλη των πρώην πρυτανικών συμβουλίων. Επιλεκτικά κάποιοι παραμένουν.

Όσον δε αφορά στην πανεπιστημιούπολη των Σερρών στη νέα σύνθεση δεν παραμένει κανένα μέλος από το προηγούμενο εκλεγμένο πρυτανικό συμβούλιο, ούτε καν επιλέγεται κάποιο μέλος ΔΕΠ της πανεπιστημιούπολης. 

Αδιανόητο; Ναι. Άστοχο;

Ναι. Αντιδεοντολογικό: Ναι. Αντιλειτουργικό; Ναι.

Κυρίως όμως ηθικά ευάλωτο υπό την έννοια της αυτοδιοίκησης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Αν μια μεταβατική Διοικούσα Επιτροπή τυγχάνει τέτοιας μεταχείρισης, μπορούμε άραγε να αναλογιστούμε ποιας αντιμετώπισης θα τύχουν σημαντικότερα ακαδημαϊκά θέματα; Αναλογιζόμαστε την ευθύνη μας;

Τί  διδάσκουμε στη νέα γενιά;

Ποιό είναι το «παράδειγμα» που υπόρρητα προωθούμε;

Με αναλλοίωτο αίσθημα ευθύνης, αν και κάποιοι ατυχέστατοι χειρισμοί το προσέβαλαν, θα εξακολουθήσουμε να υπηρετούμε το αρχικό μας όραμα και χρέος προς το Ίδρυμα.

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here