Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Πληρώνει ο Δήμος Σερρών 164.280 ευρώ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής,

με την οποία ο Δήμος Σερρών υποχρεώθηκε να καταβάλλει αποζημίωση
στους συγγενείς ενός 57χρονου υπαίθριου μικροπωλητή, ο οποίος σκοτώθηκε σε
υπαίθρια εκδήλωση, όταν ένα μεγάλο κλαδί δένδρου, έπεσε στο κεφάλι του, από
ύψος 20 μέτρων

Η σύζυγός του, που τότε ήταν 52 ετών και τα δύο ενήλικα παιδιά του, διεκδίκησαν
από τον δήμος Σερρών αποζημίωση, μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων,
υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του 57χρονου, οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα του δήμου, καθώς δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα συντήρησης των
δένδρων.

Το ΣτΕ επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θράκης, το οποίο έκρινε ότι η
αποκοπή του κλαδιού δεν οφειλόταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί
άνεμοι), αλλά «αποκλειστικά στην παράλειψη των αρμοδίων οργάνων του δήμου
να προβούν στην συντήρηση του χώρου» του πάρκου που υπήρχε το επίμαχο
δένδρο και «την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή ενδεχόμενης
πτώσης του δένδρου, ιδίως σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Παράλληλα, το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής επιδίκασε ως χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, στην σύζυγο 60.000 ευρώ και από 30.000
ευρώ σε κάθε ένα από τα δύο παιδιά του θανόντα,
ενώ επιπρόσθετα επιδίκασε
στην σύζυγο το ποσό των 44.280 ευρώ, ως αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής
(σύνολο 164.280 ευρώ).

Σε όλα τα επιδικασθέντα ποσά προστίθενται ο νόμιμος τόκος από την ημέρα
κατάθεσης της αγωγής.

Δείτε επίσης