Υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α Δήμου Σερρών

Υπογράφηκε χθες η σύμβαση με τίτλο «Αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α Δήμου Σερρών» μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και της Κοινοπραξίας «ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. – ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», η οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος του σχετικού διαγωνισμού που διεξήχθη με ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016. 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η αποκατάσταση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών, στη θέση Μετόχι, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

 Το έργο περιλαμβάνει τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του χώρου και αφορούν σε χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης, έργα τελικής κάλυψης, έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων, έργα πρασίνου και άρδευσης, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΥΤΑ, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και λοιπά έργα υποδομής.

 Η διάρκεια της Σύμβασης είναι σαράντα οκτώ (48) μήνες, εκ των οποίων οι εννέα (9) πρώτοι αφορούν στην κατασκευή του έργου και οι υπόλοιποι τριάντα εννέα (39) αφορούν στη συντήρηση πρασίνου.

Σημειώνεται πως ΗΛΕΚΤΩΡ και ΤΟΜΗ αποτελούν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με την πρώτη να αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης για τον Αντρέε Σόουζα: