Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Στο καλάθι των αχρήστων η καταγγελία Αγγελίδη!

Θα θυμάστε την καταγγελία του πρώην Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο δεν πήρε μέσα στο χρόνο που έπρεπε (50 ημέρες) από την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών,

  • ποια είναι τα ετήσια έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας του έτους 2020,
  • ποια είναι τα προβλεπόμενα ετήσια έξοδα για το έτος 2021 στον τομέα καθαριότητας και συγκεκριμένα από
  • Μισθοδοσία ,
  • ΔΕΗ – λαμπτήρες,
  • Τέλος ταφής ΦΟΔΣΑ,
  • Συλλογή, μεταφορά στερεών αποβλήτων,
  • Καύσιμα – λιπαντικά,
  • Συντηρήσεις οχημάτων – ανταλλακτικά και προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμα καθαριότητας.

Μαθαίνουμε λοιπόν πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέρριψε την αναφορές του τέως Δημάρχου κατά του Δήμου Σερρών

Στην απάντησή της προς τον κ.Αγγελίδη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης δικαιώνει πλήρως τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, η οποία απάντησε πλήρως και εκτενώς στο σχετικό αίτημα εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Συνεπώς αποδείχτηκε με τον πλέον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ότι οι καταγγελίες του τέως Δημάρχου Σερρών ήταν αβάσιμες.

Και άρα η πολιτικά απαράδεκτη προσπάθεια του κ. Αγγελίδη να κατηγορήσει τη δημοτική αρχή έπεσε στο κενό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης, «τα οικονομικά στοιχεία που ζητήθηκαν με αίτησή σας από τη Διεύθυνση Καθαριότητας χορηγήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών και εντός των νομίμων προθεσμιών».

Επιπλέον, από τα έγγραφα που απέστειλε ο Δήμος Σερρών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης διαπιστώνεται ότι «απαντήθηκαν τα ερωτήματα που θέσατε και δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις για κάθε ένα από τα θιγόμενα ζητήματα (αρμόδια για την απάντηση Δ/νση, προθεσμία υποβολής των αιτηθέντων, λανθασμένη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος κλπ)».

Παράλληλα, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης υπενθυμίζει στον κ.Αγγελίδη τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσής του από την ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών!

Θα μου πείτε τέλος καλό όλα καλά;

Φυσικά και όχι καθώς όπως μαθαίνω ετοιμάζεται ο Πέτρος και για άλλη προσφυγή!

Την τύχη της οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά από σήμερα μπορώ να …υποθέσω!