Με τα σκευάσματα της AstraZeneca στους εμβολιασμούς Χαμηλότερη η προσέλευση των Σερραίων;

Μπορεί όλη σχεδόν η Ευρώπη να ανέστειλε τους εμβολιασμούς με τα σκευάσματα
της AstraZeneca, αλλά στην Ελλάδα συνεχίζουμε.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
αφού συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα, εισηγήθηκε ομόφωνα τη συνέχιση του
εμβολιασμού με τα σκευάσματα της AstraZeneca.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αφού εξέτασε τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα
δεδομένα και ομόφωνα έκρινε πως δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης της
εισήγησής της 11ης Μαρτίου.

Η Επιτροπή επισήμανε στην ανακοίνωσή της ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
, οι οποίοι έχουν στη
διάθεσή τους το σύνολο των δεδομένων από όλες τις χώρες, συνιστούν τη συνέχιση
του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, σε συνεργασία με την Επιτροπή
Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, δίνουν απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα
ασφάλειας των εμβολίων και παρακολουθούν αδιάλειπτα τις αξιολογήσεις του ΕΜΑ
και του WHO καθώς και τις αναφορές για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όλων
των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Όσο για τους Σερραίους η προσέλευσή τους ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τις
προηγούμενες μέρες στα εμβολιαστικά κέντρα …

Να υποθέσω πως οφείλεται στις αποφάσεις που έλαβαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες
να αναστείλουν τον εμβολιασμό ή θα κάνω …λάθος;

Δείτε επίσης