Ο Αβραμάκης προσυπογράφει άρθρο του Καρπουχτσή;

Διαβάζω στην ανακοίνωση Γιαννούλη και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ των οποίων και του κ. Αβραμάκη) πως στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εξασφάλισε ποσό 150.000.000 ευρώ μέσω του προγράμματος, με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν και υπολογίζοντας μια μέση αιτούμενη ενίσχυση 25.000 ευρώ ανά επιχείρηση, προκύπτει ότι θα ωφεληθούν 6.000 επιχειρήσεις.

Αν είχε ακολουθηθεί μια άλλη προσέγγιση, π.χ. αυτή της ενίσχυσης στις πληττόμενες επιχειρήσεις με ποσό 2.000 ανά θέση εργασίας με maximum τις 10 θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση που είδε μείωση τζίρου το β’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2019 άνω του 25%, και λαμβάνοντας ως μέσο όρο τα 5 άτομα ανά επιχείρηση, τότε ωφελούμενες θα ήταν τουλάχιστον 15.000 επιχειρήσεις.»

Τι αναφέρει το άρθρο Καρπουχτσή για το ΔΙΕΞΟΔΟΣ;

Πριν ένα τρίμηνο παρόμοιο ήταν το άρθρο του κ.Καρπουχτσή για το πρόγραμμα «Διέξοδος» που επίσης παρουσιάζω αυτούσιο:

«Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε ποσό 150.000.000 ευρώ μέσω του προγράμματος, με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν και υπολογίζοντας μια μέση αιτούμενη ενίσχυση 25.000 ευρώ ανά επιχείρηση, προκύπτει ότι θα ωφεληθούν 6.000 επιχειρήσεις.

Αν είχε ακολουθηθεί μια άλλη προσέγγιση, π.χ. αυτή της ενίσχυσης στις πληττόμενες επιχειρήσεις με ποσό 2.000 ανά θέση εργασίας με maximum τις 10 θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση που είδε μείωση τζίρου το β’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2019 άνω του 25%, και λαμβάνοντας ως μέσο όρο τα 5 άτομα ανά επιχείρηση, τότε ωφελούμενες θα ήταν τουλάχιστον 15.000 επιχειρήσεις.

Μάλιστα, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με βάση τη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι τη μερίδα του λέοντος τη διεκδικούν αμιγώς τουριστικές περιοχές, όπως η Χαλκιδική και η Πιερία»

Πιστή αντιγραφή Γιαννούλη από Καρπουχτσή;

Που είναι το περίεργο;

Μα το ότι το κείμενο του ενός είναι πιστή αντιγραφή από το άλλο, όπως επίσης και το ότι ο κ. Αβραμάκης, είτε ηθελημένα είτε άθελα, προσυπογράφει στην ουσία ένα κείμενο του κ. Καρπουχτσή!

Που προέβλεψε με ακρίβεια το τι θα συμβεί με το πρόγραμμα «Διέξοδος»!

Τυχαίο;

Δεν νομίζω;