ΔΕΥΑΣ: 22.192.000 ευρώ για έξυπνα υδρόμετρα!

Εγκρίθηκε ένα πρωτοποριακό έργο για την ΔΕΥΑΣ και το Δήμο Σερρών αξίας 22.192. 000 ευρώ για «έξυπνα» υδρόμετρα

Στην έγκριση ενός καινοτόμου και πρωτοποριακού έργου στον τομέα της ύδρευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, συνολικού προϋπολογισμού 22.192.000,00 €, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη

Χάρη στο Κώστα Καραμανλή πέρασε η πρόταση της ΔΕΥΑ Σερρών!

Στην συνάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον κ Θεοδωρικάκο για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος έργων «Αντώνης Τρίτσης» και ιδιαιτέρως, στην αντισεισμική προστασία των δημοσίων κτιρίων και των σχολικών μονάδων και στη δημιουργία νέων σχολικών κτιρίων, που χρειάζονται σε περιοχές της χώρας υπήρχε και «άρωμα» Σερρών.

Παρουσία του Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη οι δυο Υπουργοί ανακοίνωσαν την έγκριση ενός πρωτοποριακού έργου

Παρουσία του Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη οι δυο Υπουργοί ανακοίνωσαν την έγκριση ενός καινοτόμου και πρωτοποριακού έργου για τον τομέα της ύδρευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη , με δεδομένη την πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε επίπεδο δήμου , συνολικού προϋπολογισμού 22.192.000,00 € αξιοποιώντας μια ολοκληρωμένη και ώριμη πρόταση της ΔΕΥΑ Σερρών .

Ένα έργο πνοής, για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, όλων των πολιτών.

Τρία τα υποέργα που πέρασαν για την ΔΕΥΑΣ

Η ένταξη του έργου RESTRICTION, NON PRICEED WATER, THROUGH REPLACEMENT OF HYDROMETERS WITH A NEW AMR TYPE, WITH THE COMPLETION OF SERRES WATER SUPPLY AND SINGLE MANAGEMENT IN SKOUTAREOS, AG. ELENIS, KONSTANTINATOU & PEPONIA MUNICIPALITY OF SERRES στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ της ΔΕΥΑ Σερρών χωρίζεται σε τρία υποέργα:

  1. Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα, τύπου AMR, εντός νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη Τιμολογημένου νερού, στην ΔΕΥΑ Σερρών, προϋπολογισμού 16.417.000,00 €
  2. Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς, προϋπολογισμού 3.605.000,00 €
  3. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Σερρών, προϋπολογισμού 2.170.000,00 €

Το 1ο υποέργο, θα είναι το πρώτο που θα υλοποιηθεί σε επίπεδο Χώρας και Ευρώπης για το σύνολο του Δήμουν Σερρών.

Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καινοτόμο και θα λειτουργήσει πιλοτικά για όλη την Ε.Ε. Με το παραπάνω υποέργο αντικαθίστανται το σύνολο των υδρομέτρων της ΔΕΥΑ Σερρών με σκοπό την μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, την ορθολογικότερη τιμολόγηση των δημοτών και τα πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την αντικατάσταση των νέων τύπων υδρομέτρων τεχνολογίας AMR.

Η αντικατάσταση των υδρομέτρων με νέα τύπου AMR και η ταυτόχρονη αντικατάσταση και κατασκευή νέων δικτύων, θα περιορίσουν τις πραγματικές απώλειες κατά 35,65% και τις φαινόμενες απώλειες κατά 18,07%, με αποτέλεσμα να υπάρξει η δυνατότητα ανάκτησης 622.147 Μ3 νερού σε ετήσια βάση.

Τα υποέργα 2 και 3, αφορούν δράσεις της ΔΕΥΑ που συμβάλλουν καθοριστικά στην πλήρη επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης στις περιοχές παρέμβασης, όπου κατασκευάζονται και αντικαθίστανται αγωγοί συνολικού μήκους 61.160 μέτρων διαφόρων διατομών.

Αναλυτικά με την ολοκλήρωση του 2ου υποέργου η διασύνδεση των εξωτερικών υδραγωγείων των ΤΚ Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς, η ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης και η κατασκευή μιας νέας κεντρικής δεξαμενής, θα συμβάλλει καταλυτικά στην ενιαία διαχείριση του πόσιμου νερού για τις παραπάνω ΤΚ, αντιμετωπίζοντας το σύνολο των ΤΚ ως ενιαίο πυρήνα όπως το master plan της επιχείρησης ορίζει.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του 3ου υποέργου, θα υπάρξει καταλυτική συμβολή στην καλύτερη με βελτιστοποίηση του τρόπου υδροδότησης περιοχών και με την δημιουργία και ολοκλήρωση νέων υδραυλικών βρόγχων, που θα επιφέρουν καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Με τα έργα αυτά η ΔΕΥΑ Σερρών θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αξιολόγησης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και να παρακολουθεί τις απώλειες νερού ώστε να εντοπίζει τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν προβλήματα απωλειών νερού και να τις αντιμετωπίζει.

Επίσης η ΔΕΥΑ Σερρών θα μπορεί να προβλέπει με αξιοπιστία τη ζήτηση νερού από τους καταναλωτές και να προγραμματίζει καλύτερα τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

Τέλος η ΔΕΥΑ Σερρών θα εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους αφού η ποσότητα του νερού που θα αντλείται θα είναι μικρότερη και κατ’ επέκταση οι δαπάνες άντλησης, επεξεργασίας, διανομής του νερού θα είναι μειωμένες.

Ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑ πρωτοπορούν σε όλη την Ευρώπη

Σε επίπεδο Δήμου από μόνο του όλο το έργο είναι πρωτοποριακό και καινοτόμο γιατί ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑ θα είναι ο πρώτος Ελληνικός, αλλά και Ευρωπαϊκός Δήμος που θα αυτοματοποιήσει το εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο στο σύνολό του, γιατί θα επιτευχθεί η διασύνδεση του με το εγκατεστημένο στην επιχείρηση σύστημα GIS, θα συνδεθούν και θα επιμερισθούν όλα τα υδρόμετρα με τις αντίστοιχες υδραυλικές ζώνες και θα υπάρχει εξαγωγή αποτελεσμάτων – δεικτών της IWA, συμπεριλαμβανομένου και του δείκτη ILI, όχι μόνο στο σύνολο του δικτύου, αλλά και για κάθε υδραυλική ζώνη ξεχωριστά.

Διαβάστε επίσης για εδώ για το Κώστα Καραμανλή