Δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης: Ζητούν το θέμα των LED να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο

Δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα οι Ηλίας Γκότσης  – Επικεφαλής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας , Αριάδνη Παπαφωτίου –  Επικεφαλής της Δύναμης Σερραίων, Αντώνης Γεωργούλας – Επικεφαλής της Διάβασης Πεζών, Παύλος Φαρμάκης  – Επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης, Βασίλης Παπαβασιλείου – Δημοτ. Σύμβουλος, Παντελής Χράπας –  Δημοτ. Συμβουλος, Γιώργος Δούκας  – Δημοτ. Σύμβουλος, Στέργιος Γαλάνης  – Δημοτ. Σύμβουλος, Βασίλης Τερζής  – Ανεξαρτ. Δημοτ. Σύμβουλος και η κ. Παρθένα Χαραλαμπίδου  – Ανεξαρτ.  Δημοτ. Σύμβουλος ζητούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών κ. Σπύρο Μισιρλή, να σεβαστεί την βούληση του  ¼των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τις δημοκρατικές διαδικασίες και λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει  πριν από κάθε άλλη συζήτηση, να παραπέμψει το θέμα στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ώστε  αυτό ως ανώτατο Δημοτικό Όργανο των 41 εκλεγμένων  και όχι η 9μελής Οικονομική Επιτροπή, να λάβει τις όποιες αποφάσεις.

Να σημειώσουμε πως στην  ημερήσια διάταξη της 48ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής περιλαμβάνεται και το θέμα των LED (3ο Θέμα) και όπως λένε στην επιστολή τους οι δέκα δημοτικοί σύμβουλοι, η οικονομική επιτροπή αγνόησε επιδεικτικά το πρωτοκολλημένο από 25/10/2021 γραπτό αίτημά τους να τεθεί κατά προτεραιότητα σε συζήτηση και ψήφιση από τα μέλη της Ο.Ε. Θέμα:  «Παραπομπή της λήψης Απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, περί της Μελέτης Βιωσιμότητας, αντικατάστασης του οδοφωτισμού και όλων των σχετικών διαδικασιών  του συγκεκριμένου αντικειμένου”

Πάντως το ότι αναβλήθηκε η συγκεκριμένη επιτροπή δεν οφείλετε στην αντίδραση των συμβούλων της αντιπολίτευσης, αλλά στο ότι αρρώστησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σπύρος Μυσιρλής…

Όσο για την συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Δευτέρα με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.