Οι Βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας από το ΚΚΕ θεωρούν πως βρίσκονται σε αβεβαιότητα οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Σε ακόμα ένα Νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους κρίσιμους τομείς της καθαριότητας, της σίτισης και της φύλαξης, βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα.

Πρόκειται για 55 εργαζόμενους στην καθαριότητα, 14 εργαζόμενους στην εστίαση και 8 στη φύλαξη, οι συμβάσεις των περισσότερων λήγουν των Ιανουάριο του 2021 και παρά το γεγονός ότι είναι απαραίτητοι για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, δε γνωρίζουν τι θα γίνει έπειτα από τη λήξη των συμβάσεων τους.

Είναι εργαζόμενοι που βιώνουν καθεστώς ομηρίας, καθώς η πλειοψηφία αυτών έχουν δουλέψει στο παρελθόν στο Νοσοκομείο σε εργολάβους που αναλάμβαναν τους παραπάνω τομείς (είναι γνωστές οι συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι αυτοί με αρκετούς μήνες να παραμένουν απλήρωτοι υπογραφή ομαδικών λευκών αποδείξεων κ.α.), ενώ σήμερα δεν ξέρουν τι πρόκειται να γίνει με τη λήξη των συμβάσεων τους. 

Ενδεικτικό του γεγονότος ότι εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του Νοσοκομείου είναι το ότι οι ίδιοι εξυπηρετούν και τις ανάγκες του ΚΕΦΙΑΠ (Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης) στη Βισαλτία, δομή που ανήκει στο Νοσοκομείο, οι οποίες είναι κατά πολύ περισσότερες, καθώς οι κοινόχρηστοι χώροι, οι κλινικές, τα ιατρεία για να λειτουργούν με ασφάλεια πρέπει να έχουν μόνιμη, τακτική καθαριότητα και υγιεινή.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι αυτοί, παρείχαν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χωρίς μάλιστα να δοθούν και σε αυτούς, έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να τους γίνει σχετική εκπαίδευση.

Μάλιστα σε όλο αυτό το διάστημα έχουν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία, ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Παρά όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι και στους τομείς αυτούς είναι αναγκαίο το μόνιμο και έμπειρο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα, η σημερινή κυβέρνηση ΝΔ συνεχίζει να κρατά σε ομηρία όλους αυτούς τους εργαζόμενους.

Επειδή το προσωπικό αυτό καλύπτει ανάγκες του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ και επειδή είναι απόλυτα αναγκαία και η αύξηση του αριθμού του ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των εργαζομένων και των ασθενών, Ερωτάται ο κ. Υπουργός ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε εξασφαλιστεί για τους προαναφερόμενους εργαζόμενους, μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Διαβάστε για το ΚΚΕ: