Από την Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας Διακοπές υδροδότησης σε όλη την κοινότητα ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Σύμφωνα με την Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας και στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού της κεντρικής δεξαμενής του δικτύου ύδρευσης ΝΙΓΡΙΤΑΣ,

την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, θα σημειωθούν τμηματικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας, διακοπές υδροδότησης

σε όλη την κοινότητα ΝΙΓΡΙΤΑΣ και καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας.


Η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ζητά την κατανόηση των δημοτών έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής.