Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας: Τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ανακοινώνει-ενημερώνει για τελευταία φορά όλους τους καταναλωτές της, οι οποίοι οφείλουν στην Επιχείρηση, ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, η ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ θα επιβάλει όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προσαυξήσεις, θα βεβαιώσει τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα προχωρήσει στο αναγκαστικό μέτρο της διακοπής υδροδότησης.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα ΚαταναλωτώνΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ στο τηλέφωνο 2322025450.