Δ.Ε.Υ.Α.Η: Πόρισμα «φωτιά» και έλλειμμα 2 εκατ. ευρώ;

Κυκλοφορεί πως είναι πραγματική «φωτιά» το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τα οικονομικά πεπραγμένα της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Ηράκλειας( Δ.Ε.Υ.Α.Η ), της οποίας το έλλειμμα αγγίζει σήμερα τα 2 εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με τον σημερινό αντιπρόεδρο της επιχείρησης κ Μπουντράκη όπως αποδείχθηκε από τον έλεγχο για τα έτη 2017, 2018 και 2019 ενώ γινόταν εκταμίευση χρημάτων από το ταμείο της επιχείρησης για να γίνει πληρωμή των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τα χρήματα ουδέποτε καταβλήθηκαν στην ΔΕΗ αφού δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Σύμφωνα με τον κ Μπουντράκη η κατάχρηση της Δ.Ε.Υ.Α.Η αγγίζει το ποσό των 700.000 συνολικά με το 2019 το ποσό να είναι 409.000 ευρώ, το 2018 το έλλειμμα να είναι 180.000 και το 2017 να φτάνει τις 118.000 ευρώ.

Φυσικά αναλυτικά τα στοιχεία θα δοθούν αναλυτικά, όπως και όλες ελπίζω οι εξηγήσεις τις αμέσως προσεχείς ημέρες, αμέσως μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να κινηθεί το πειθαρχικό και φυσικά το ποινικό σκέλος εναντίων των υπαλλήλων που εμπλέκονται.

Και φυσικά να καταλογιστούν και οι ανάλογες πολιτικές ευθύνες στις διοικήσεις της επιχείρησης

Μιας επιχείρησης ( Δ.Ε.Υ.Α.Η )που σήμερα αδυνατεί να σταθεί στα πόδια της…

Πάντως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύουν πλέον νέες χρεώσεις και νέα κοινωνική πολιτική στη Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Συγκεκριμένα το δημοτικό συμβούλιο Ηράκλειας αποφάσισε ομόφωνα:

Πολύτεκνοι (με τέσσερα παιδιά και άνω) με παιδιά ηλικίας έως 18 ετών και έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή υπηρετούν την θητεία τους και με εισόδημα έως 20.000 €. Έκπτωση 50% στα πρώτα 100 κυβικά.

Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων, Απόδειξη νερού στο όνομά του!

Τρίτεκνοι με παιδιά ηλικίας έως 18 ετών και έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή υπηρετούν την θητεία τους και με εισόδημα έως 20.000 €. Έκπτωση 50% στα πρώτα 100 κυβικά.

Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Απόδειξη νερού στο όνομά του!

Νεφροπαθείς. Έκπτωση 50% στα πρώτα 100 κυβικά.

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση από το Σύλλογο Νεφροπαθών ή βεβαίωση Νοσοκομείου ή δελτίο νεφροπαθούς, Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Απόδειξη νερού στο όνομά του!

Άτομα με 80% και άνω αναπηρία και με εισόδημα έως 8.000 € ή 9.000 € με ένα παιδί, ή 10.000 € με δύο παιδιά ή 12.000 € με τρία παιδιά ή 14.000 € με τέσσερα παιδία ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 € για κάθε επιπλέον παιδί.

Απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών ή εφόσον σπουδάζουν ή εκτελούν τη στρατιωτική στους θητεία είναι έως 24 ετών. Έκπτωση 50% στα πρώτα 100 κυβικά. Απόδειξη νερού στο όνομά του!

Εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία και όταν ο κάτοχος της παροχής ύδρευσης
φιλοξενεί άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας (με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω)
στο ακίνητό του.


Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά θα επικαιροποιούνται ετησίως και στην περίπτωση που δεν θα προσκομισθούν ή δεν θα ισχύουν θα απεντάσεται από την συγκεκριμένη κατηγορία έκπτωσης.

Διαβάστε επίσης εδώ για το Δήμο Ηράκλειας