ΔΕΥΑΣ: Πόσιμο το νερό στην Χρυσοπηγή

Σύμφωνα με την ΔΕΥΑΣ
Πόσιμο το νερό στην Χρυσοπηγή

ΔΕΥΑΣ: Μετά από εκτενείς καθαρισμούς του δικτύου ύδρευσης του οικισμού
Χρυσοπηγής καθώς και της περιοχής από το 5ο χλμ της επαρχιακής οδού
Σερρών- Χρυσοπηγής έως την Χρυσοπηγή.

ΔΕΥΑΣ: Ενημέρωση για τη Χρυσοπηγή

Που είχαν ως τελικό αποτέλεσμα
την υδροδότηση με κατάλληλο πόσιμο νερό.

ΔΕΥΑΣ: Ενημερώνουμε τους κατοίκους
ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ύδρευσης και για πόση.

Δείτε ακόμα