Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας: Προληπτικός καθαρισμός και αποφράξεις δικτύου ομβρίων υδάτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας εφαρμόζει καθ όλη τη διάρκεια του έτους ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού σχαρών και φρεατίων υδροσυλλογής και αποχέτευσης όμβριων υδάτων της Νιγρίτας και της περιφέρειας του Δήμου.

Μάλιστα ενόψει της χειμερινής περιόδου οι εργασίες εντείνονται και πραγματοποιούνται καθημερινά από τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης.

Ο καθαρισμός φέτος ξεκίνησε από την Δημοτική Ενότητα Τραγίλου και συγκεκριμένα την Μαυροθάλασσα και θα συνεχιστεί σε όλο τον Δήμο. Παράλληλα όπου κρίνεται απαραίτητο γίνεται αποκατάσταση στις φθαρμένες σχάρες ή αντικατάσταση τους και τοποθετούνται καπάκια όπου χρειαστεί.

Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι η διατήρηση των φρεατίων και των σχαρών υδροσυλλογής στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ώστε το δίκτυο να μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό, όταν αυτό απαιτηθεί. Παράλληλα στις προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από εστίες μόλυνσης.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας ζητά την συνδρομή των δημοτών στην διατήρηση καθαρών φρεατίων με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας.

Ταυτόχρονα κάθε δημότης μπορεί να κοινοποιεί προβλήματα και να αναφέρει βλάβες που αφορούν στην ύδρευση, αποχέτευση και άρδευση επικοινωνώντας με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που θα βρει στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. http://www.deyab.gr/επικοινωνία/.

Η ενεργός συμμετοχή όλων μας είναι πολύτιμη!