Συνεδριάζει την Δευτέρα η Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών

Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών, έστω και δια περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 21 Σεπτεμβρίου 2020, με ώρα έναρξης την 10.00 και ώρα λήξης 13.00, για τη λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα:                        

1ο ΘΕΜΑ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020”.

2ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας “MIL HELLAS Α.Ε.”.

3ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας “MΙΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”.  

4ο ΘΕΜΑ:  Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020. 

Διαβάστε επίσης για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: