Στο Δήμο Βισαλτίας Δια περιφοράς η τακτική συνεδρίαση

Συνέρχεται στην 1Η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 21:00.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 9 Θέματα.

ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βισαλτίας επί του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων έτους 2021 του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης υλοτόμησης και πρωτοκόλλου εγκατάστασης της συστάδας 3β (1/2) , 1.433 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.388 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) του Δημοτικού Δάσους Αηδονοχωρίου της Διαχειριστικής Περιόδου 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 3o:Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό στο Αγρόκτημα Νιγρίτας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 4o:Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της πράξης : «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός –επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας» .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση επαύξησης ισχύος από 8 KVA σε 25 KVA στην παροχή 24903716-01 του Κοινοτικού Καταστήματος Ιβήρων .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6o:Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βισαλτίας σχετική με τον καθορισμό της Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2021 του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7o:Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 8o:Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 9o:Λήψη απόφασης ως προς την κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου Μιχαηλίδη Θεοχάρη από την σύμβαση προμήθειας κουφωμάτων .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 19.00 μ.μ και θα διαρκέσει μέχρι και 21.00 μ.μ.


Στο ανωτέρω διάστημα καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στην συνεδρίαση

να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων που τους έχουν αποσταλεί.


Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της σταθερής τηλεφωνίας .


Τυχόν απόψεις επί των θεμάτων μπορούν να αποσταλούν στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) της Ειδικής γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου κα.Κολοκυθά Γεωργίας ([email protected]) έως Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ.