Δια ζώσης και κεκλεισμένων θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας

Η 22η  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας, θα γίνει στις   30 Οκτωβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 19.00  μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ  1ο:Έγκριση 25ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  2ο:Έγκριση 26ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  3ο:Έγκριση 27ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  4ο:Έγκριση 28ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  του Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας Νιγρίτας  για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ του  Γυμνασίου Τερπνής    για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ του  Δημοτικού Σχολείου Φλαμπούρου  για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ του  Γυμνασίου Σιτοχωρίου    για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  τριών (3) αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Ιβήρων    για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ του Δημοτικού Σχολείου Ανθής για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  του  Δημοτικού Σχολείου Βέργης   για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 12ο :Έγκριση  παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  τμήματος του Παιδικού Σταθμού Δημητριτσίου  για  τη συνέχιση Λειτουργίας του   ΚΔΑΠ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 13ο :Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος  Γυναικών Δάφνης Π.Ε.Σερρών»  για παραχώρηση της χρήσης του ισογείου   του Κοινοτικού Καταστήματος Δάφνης .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση  απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βαδαρλής Β.

ΘΕΜΑ  15ο:Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ.Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 16ο:Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Βαδαρλής Β.  

ΘΕΜΑ 17ο:Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Χατζημάρκος Α.  

Διαβάστε επίσης για τις Σέρρες: