Για την κατασκευή των δύο γιγαντιαίων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Μενοίκιο: To ΠΕΣΠΑ γνωμοδότησε …θετικά!

Θα θυμάστε όταν γράψαμε για το πως λειτουργεί, το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων.

Μάλιστα είχα δώσει και το παράδειγμα για την εγκατάσταση δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών συστημάτων στις προστατευόμενες περιοχές Έλους Αρτζάν και Ανθοφύτου στο νομό Κιλκίς, παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης επί της μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης στην πρώτη περίπτωση και παρά την απαίτηση του Φορέα να συνταχθεί αντίστοιχη μελέτη στη δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο.

Πράγμα που σημαίνει πως λίγο εως πολύ  υπάρχουν σοβαρές νομοθετικές παραβιάσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ιδιαίτερα μάλιστα σε έργα που θα υλοποιηθούν σε περιοχές του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Τότε μάλιστα είχε κάνει και καταγγελία και ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, λέγοντας πως «τα έργα ηλιακής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα καλύπτουν μεμονωμένα και σωρευτικά μεγάλες εκτάσεις και επιφέρουν κατακερματισμό των οικοτόπων σε προστατευόμενες περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας». 

Τώρα ήρθε η θετική απόφαση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των δύο γιγαντιαίων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Μενοίκιο, συνολικής έκτασης 4.100 στρεμμάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura, παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δήμου Σερρών, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμ. Παππά και χωρίς καν να περιμένει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την αρμόδια επιτροπή του

Εμείς θέλαμε να πιστεύουμε πως σε μια δημοκρατική κοινωνία οι όποιες θέσεις και απόψεις έχουν σαν βάση το διάλογο 

Και προφανέστατα είναι καταφανές ότι έχουν καταστρατηγηθεί και οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και η εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ δικαιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που καταδίκασε την Ελλάδα για ελλιπή προστασία της βιοποικιλότητας της και των προστατευόμενων περιοχών το Φθινόπωρο του 2020…

Προφανώς εδώ έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων

Αυτών που διατάζουν και εκείνων που υπακούν. 

Και οτιδήποτε κινείται εκτός αυτού του πλαισίου, χαρακτηρίζεται … παρεκτροπή!