Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους αμπελώνες

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών, ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων με οινοποιήσημες ποικιλίες περιόδου 2020-2021, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, στην ΔΑΟΚ Σερρών, μέχρι και την 25η Μαΐου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Α. Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ).
  3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ.
  4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
  5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
  6. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΩΝ ΝΟΜΗΣ.

Επισυνάπτουμε το σχετικό έντυπο της  αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Β. Μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα:

  1. ΕΚΡΙΖΩΣΗ – ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ
  2. ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
  1. ΕΠΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
  2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σημείωση: Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 10 χρόνια, υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Υπηρεσία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον γεωπόνο Κοσμά Τζουβάρα (τηλέφωνο  2321 3 – 55219).

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here