Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους αμπελώνες

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών, ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων με οινοποιήσημες ποικιλίες περιόδου 2020-2021, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, στην ΔΑΟΚ Σερρών, μέχρι και την 25η Μαΐου 2020, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους αμπελώνες.