Στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος: Νέα παράταση του προγράμματος επανασύνδεσης

Ο Δήμος Σερρών και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού ενημέρωσαν τους καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ότι έχει δοθεί νέα παράταση στο πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6302/29.12.2021) του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Βασικά να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31-12-2021 ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του και φυσικά να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια

Οπότε όσοι πιστοί…

Προσέλθετε!