Στο Δήμο Σερρών εκλέγουμε «Συμπαραστάτη του ∆ημότη»

Δημοσιεύτηκε προχθές στην Διαύγεια του Δήμου Σερρών η προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης»

Ως «Συμπαραστάτης του ∆ημότη και της Επιχείρησης» σύμφωνα με την προκήρυξη επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ενώ υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στο προεδρείο του ∆ημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00.

Η διαδικασία για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης» αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Σερρών και όπως είναι φυσικό ως «Συμπαραστάτης του ∆ημότη και της Επιχείρησης» δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός ∆ήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Συμπαραστάτης του Δημότη Σερρών: 25 ψήφοι για την εκλογή

Ως προς το αξίωμα του «Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης» ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010, ενώ για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης» λαμβάνεται απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του και η θητεία του ακολουθεί την θητεία των ∆ημοτικών Αρχών.

Δηλαδή χρειάζονται 25  σύμβουλοι να ψηφίσουν για την εκλογή του

Λογικά για να κάνει το ξεκίνημα ο Χρυσάφης τους έχει…

Ή τουλάχιστον μπορεί να τους …εξασφαλίσει!

Διαβάστε εδώ για τον Γιάννη Καλογερούδη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here