Στο Δήμο Σερρών την Τετάρτη η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Δήμο Σερρών την Τετάρτη η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στην αίθουσα«Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με τα παρακάτω 34 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών για

συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γάτσιος Ι.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δημοτ. Συμβούλου για την επιτροπή επεξεργασίας και

εισηγήσεων προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απονομή

τιμητικών διακρίσεων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018,

β) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017 και

γ) Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων:

α) Α/θμιας Εκπαίδευσης και

β) Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης συστατικών πράξεων:

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(ΕΣΕΠΕ) του Δήμου Σερρών και

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης

για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2018 της δημοτικής αρχής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Σερρών

προς τιμή των ηρώων που με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν το ύψωμα 731 στην Κλεισούρα το 1941.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Κατιρτζόγλου Β.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αρ 136/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: “Ορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΔΣ ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2020 σε

εφημερίδες και περιοδικά.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση / αλλαγή του ύψους των τελών κοιμητηρίων που

επιβλήθηκαν με την αρ. 415/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τελικής έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος Δήμου Σερρών 2014-2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση (2ης) τροποποίησης της αριθμ 831/2018 Α.Δ.Σ περί

Έγκριση προγράμματος των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το έτος 2019

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση καθιέρωσης 12ωρης εργασίας για την κάλυψη των αναγκών

του τμήματος κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε

βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας εργατών

νεκροταφείων (νεκροθάπτες) για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του τμήματος κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 20ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την

οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 21ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την

υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη προετοιμασίας και διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 22ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την

υπηρεσία “Έκτακτο κλάδεμα – κοπή επικίνδυνων δένδρων για λόγους

δημόσιας ασφάλεια”

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μίσθωσης τμήματος του υπ΄ αρ. 2δ αγροτεμαχίου του

αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής

ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση μίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 71

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών με σκοπό την ανάπτυξη

δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση μίσθωσης του υπ’ αρ 459 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος

Πεπονιάς για δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμημάτων των αρ. 3525 και

3526 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση προσκύρωσης έκτασης εμβαδού 21,71 τ.μ. σε δημοτικό

οικόπεδο στο Ο.Τ. 192 πόλης Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διαγραφής δημοτικού ακινήτου με αρ. 100 στο Ο.Π. 20

εμβαδού 250 τ.μ. της Τ.Κ. Οινούσσας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας

Καθαριότητα κτηρίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου

Σερρών έτους 2019-2020

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ.Μισιρλής Σ., Καδής Γ., Νυχτοπάτης Γ.

Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση και βελτίωση σχολικών

κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017”

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) επί της

οδού Γρ. Ρακιτζή 30.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για το έργο “Εργασίες

οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019”

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 34ο: Συμπλήρωση – επέκταση δικτύου ΦΟΠ. .

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here