Την Τρίτη 30η Ιουνίου στο Δήμο Σιντικής και με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την 30η Ιουνίου  2020 , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00  θα γίνει η τακτική  συνεδρίαση του Σώματος με τηλεδιάσκεψη βάσει της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /ΤΑ΄) , με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Σιντικής κατά την περίοδο 2020-2021. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  .

ΘΕΜΑ 2 Αναστολή ισχύος της άδειας  πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Σιντικής λόγω ανεξόφλητων οφειλών . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)  

ΘΕΜΑ 3 Τροποποίηση  της με αριθμ. 83/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  .

ΘΕΜΑ 4 Εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας του κοινοτικού καταστήματος ¨ΟΑΣΗ¨ στα Πλατανάκια ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  . 

ΘΕΜΑ 5 Κατανομή ποσού 25.000 € στο Ν.Π.Δ.Δ ¨ Πρόνοια & Αγωγή ¨ λόγω ενίσχυσης του ποσού επιχορήγησης του από το Δήμο Σιντικής ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 6 Σύναψη σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών και αποδοχή των όρων αυτής. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 7 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 79 και 155/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 8 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης στο Νέο Πετρίτσι¨ ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)  

ΘΕΜΑ 9 Κατανομή ΣΑΤΑ ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)  

ΘΕΜΑ 10 Κατανομή χρηματοδότησης πυροπροστασίας 2020 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)  

ΘΕΜΑ 11 Επί αιτήσεως Αναστασιάδη Κυριάκου για  χορήγηση άδειας πλανόδιου παραγωγού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)  

ΘΕΜΑ 12 Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)  

ΘΕΜΑ 13 Ενέργειες για την κατασκευή του εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης (Εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου) 

ΘΕΜΑ 14 Υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ¨Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ¨ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος

 και Ενέργειας (Εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου)

ΘΕΜΑ 15 Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Διχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για δωρεάν παραχώρηση του υπ’ αριθ. 27 γεωτεμαχίου (γήπεδο) στο Ο.Π 7 του οικισμού Ροδόπολης. ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)   

Διαβάστε επίσης για την Αριάδνη Παπαφωτίου: