Δήμος Εμμανουήλ Παππά: 1.580.000 ευρώ για νέο βρεφονηπιακό σταθμό στο Νέο Σούλι!

Γράφαμε πριν μερικές ημέρες για το αίτημα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά προς το Υπουργείο Υποδομών για την δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού στο Νέο Σούλι.

Σήμερα λοιπόν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στο οποίο προΐσταται ο Κώστας Καραμανλής, εγκρίνεται η πρόταση του Δήμου με 1.580.000,00€.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.580.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ24700001 της ΣΑΕ247 του Π.Δ.Ε. και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠA» που θα δημοπρατηθεί, ανατεθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών προς τον οποίο μεταβιβάζεται η ανωτέρω πίστωση.

Σήμερα λοιπόν ο κ. Νότας μπορεί να λέει με χαρά πώς έλαβε 1.740.000 ευρώ για νέο δημοτικό που προχωράει και 1.580.000 για νέο βρεφονηπιακό σταθμό στο Δήμο του..

Σύντομα περισσότερα…