Δήμος Ηράκλειας: Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις 517.457,41 € μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Ηράκλειας Σερρών θα …βελτιώσουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Συγκεκριμένα εντάχθηκαν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηράκλειας Σερρών στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο

  • κλειστό γυμναστήριο Ηράκλειας
  • και κατασκευή, επισκευή και συντήρηση στο κλειστό Προπονητήριο Σκοτούσσας

Του Δήμου Ηράκλειας Π.Ε. Σερρών» προυπολογισμού στο 517.457,41 €

Δεν είναι και λίγα;

Και φυσικά αφού πήραν όλοι οι δήμοι , δεν μπορούσε να μείνει παραπονεμένος ο Δήμος Ηράκλειας…

Διαβάστε επίσης για το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο Δήμο Σιντικής και στο Δήμο Αμφίπολης