Δήμος Νέας Ζίχνης: Χωρίς δημοτικά τέλη οι πληττόμενες επιχειρήσεις!

Μαθαίνω πως και ο Δήμος Νέας Ζίχνης ενέκρινε την απαλλαγή από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Οι ανωτέρω απαλλαγές μάλιστα θα έχουν ισχύ από 20-03-2020, ενώ για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, θα γίνεται συμψηφισμός με άλλες οφειλές στον Δήμο Νέας Ζίχνης βεβαιωμένες ή μη και σε περίπτωση μη οφειλής θα γίνεται επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί.

Για την απαλλαγή των ανωτέρω τελών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

  1. υπεύθυνη δήλωση – αίτηση,
  2. αντίγραφο λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις περιόδους διακοπής ή περιορισμού της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
  3. αποδείξεις ενδεχόμενης πληρωμής των ως άνω λογαριασμών,
  4. Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα ή πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα και
  5. αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής ή περιορισμού λειτουργίας της επιχείρησης (έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της).

Χαρτιά που λογικά είτε έχουν, είτε μπορούν να βγάλουν στα γρήγορα και στα … εύκολα!

Σωστά;