Δήμος Σερρών: Κατέθεσε ο Πέτρος Αγγελίδης, αναφορά στην Αποκεντρωμένη!

Συχνά πυκνά, καθώς πραγματικά ο πρώην δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης είναι ενεργός πολίτης, καταθέτει τις απόψεις του.

Πολλές φορές μάλιστα και μέσω τρίτων, αλλά την καταθέτει…

Σήμερα λοιπόν με επιστολή του ο πρώην δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης κάνει γνωστό πώς κατέθεσε αναφορά κατά του δήμου Σερρών στην Αποκεντρωμένη διοίκηση.

Αφορμή όπως αναφέρει ο ίδιος είναι η άρνηση του Δήμου Σερρών να του απαντήσει στο αίτημα ενημέρωσης που κατέθεσε ζητώντας στοιχεία  τα οποία αναφέρει στην επιστολή του .

«Θέλω να γνωστοποιήσω στους Σερραίους συμπολίτες μου, σχετικά με την μη παροχή πληροφοριών από το Δήμο Σερρών, που ζήτησα προσωπικά με αίτησή μου, για ενημέρωση μου, ως ενεργός πολίτης αλλά και ως τέως Δήμαρχος Σερρών.

Ο λόγος που δημοσιοποιώ αυτό το συμβάν είναι για να μην επαναληφθεί άλλο τέτοιο απαράδεκτο περιστατικό σε βάρος συμπολιτών μας.  

Συγκεκριμένα, ζήτησα με αίτησή μου, που κατέθεσα στις 03-03-2021 προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, να με ενημερώσουν εγγράφως σχετικά με τα κατωτέρω: 

1) Ποια είναι τα ετήσια έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας του έτους 2020.

2) Ποια είναι τα προβλεπόμενα ετήσια έξοδα για το έτος 2021 στον τομέα καθαριότητας και συγκεκριμένα από:
α) Μισθοδοσία κ.λπ.
β) ΔΕΗ – λαμπτήρες
γ) Τέλος ταφής ΦΟΔΣΑ
δ) Συλλογή, μεταφορά στερεών αποβλήτων
ε) Καύσιμα – λιπαντικά
ζ) Συντηρήσεις οχημάτων – ανταλλακτικά
η) Προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμα καθαριότητας.

Την ως άνω αίτησή μου ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Σερρών κος Καρακολίδης Παναγιώτης τη διεβίβασε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών με το έγγραφό του αρ.πρωτ.:7266/05-03-2021.

Παρά το γεγονός, ότι σύμφωνα με το νόμο (διατάξεις του ν. 2690/1999 κώδικας διοικητικής διαδικασίας όπως αναμορφώθηκε και ισχύει το άρθρο 4 αυτού), όφειλε ο Δήμος Σερρών  να απαντήσει στην αίτησή μου μέσα σε προθεσμία 50 ημερών, έστω και αρνητικά, δυστυχώς δεν απαντήθηκε η αίτησή μου.

Κατόπιν τούτου κατέθεσα αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθος βαλέτω δεν είπε και ο Χριστός;

Ε λοιπόν ο μόνος που δεν μπορεί να μιλά για αναφορές τόσο στην Αποκεντρωμένη αλλά και αλλού είμαστε …εμείς!

Αλλά στην περίπτωση του κ.Αγγελίδη, υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί

Πρώτα από όλα η αίτηση κατατέθηκε ή όχι στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών στην οποία είναι προϊσταμένη η σύζυγός του;

Και δεύτερο πως είναι δυνατόν η προϊσταμένη της υπηρεσίας (δηλαδή η σύζυγός του) να έχει πάρει την απάντηση από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου είκοσι μέρες νωρίτερα;

Κατά την ταπεινή μου άποψη ο πρώην Δήμαρχος Σερρών ενημερώθηκε όταν έπρεπε και μάλιστα από τον ίδιο τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, άσχετα αν δεν πήρε το email στην σωστή διεύθυνση, καθώς φαίνεται από τα απεσταλμένα πότε και αν δόθηκε η απάντηση.

Και στην τελική, έχω την αίσθηση πως ένα τηλέφωνο ήταν υπεραρκετό τόσο για τον ίδιο, όσο και για την όποια υπηρεσία

Νομίζω;

Όσο για την ουσία του ερωτήματος, αλλά και την όποια απάντηση, έχω την αίσθηση πως θα έχουμε συνέχεια….